Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m. II ketvirtis

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2020 m. I ketvirtis

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20- ojo VSAFAS Finansavimo sumos 4 priedas

 

2019 m. IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaitos

2019 m. III ketvirtis

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

2019 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20 -ojo VSAFAS Finansavimo sumos 4 priedas

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2019 m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos 4 priedas

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2018 m. IV ketvirtis

2018 m. ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

2018 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos 4 priedas

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2018 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20-ojo VSAFAS“ Finansavimo sumos“ 4 priedas

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2018 m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20- VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2017 m. IV ketvirtis

2017 metų ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

2017 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20-oji VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2017 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20- VSAFAS“ Finansavimo sumos „4 priedas

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2017 m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20-VSAFAS“ Finansavimo sumos“ 4 priedas

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

 

Parašykite komentarą