Finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 m. IV ketvirtis

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2021 m. III ketvirtis

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2021 m. II ketvirtis

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2021 m. I ketvirtis

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2020 m. IV ketvirtis

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2020 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2020 m. II ketvirtis

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2020 m. I ketvirtis

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20- ojo VSAFAS Finansavimo sumos 4 priedas

 

2019 m. IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaitos

2019 m. III ketvirtis

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

2019 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20 -ojo VSAFAS Finansavimo sumos 4 priedas

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2019 m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos 4 priedas

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2018 m. IV ketvirtis

2018 m. ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

2018 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos 4 priedas

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2018 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20-ojo VSAFAS“ Finansavimo sumos“ 4 priedas

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2018 m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20- VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2017 m. IV ketvirtis

2017 metų ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

2017 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20-oji VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2017 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20- VSAFAS“ Finansavimo sumos „4 priedas

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2017 m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20-VSAFAS“ Finansavimo sumos“ 4 priedas

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

 

Parašykite komentarą