Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2022 m. I ketvirtis

2022 m. I ketvirčio biudžeto įvykdymo aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita už 2022 m. I ketvirtį

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2021 m. IV ketvirtis

2021 m. IV ketvirčio biudžeto įvykdymo aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita už 2021 m. IV ketvirtį

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų sumų ataskaita

2021 m. III ketvirtis

2021 m. III ketvirčio biudžeto įvykdymo aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita už 2021 m. III ketvirtį

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų sumų ataskaita

2021 m. II ketvirtis

2021 m. II ketvirčio biudžeto įvykdymo aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2021 m. II ketvirtį

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų sumų ataskaita

2021 m. I ketvirtis

2020 m. I ketvirčio biudžeto įvykdymo aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2021 m. I ketvirtį

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų sumų atskaita

2020 m.  IV ketvirtis

Biudžeto įvykdymo aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2020 m. IV ketvirtį

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m.  gruodžio 31 d. ataskaita

Mokėtinų sumų ataskaita

2020 III ketvirtis

III ketvirčio aiškinamasis raštas

Forma Nr.1

Forma Nr.2

Forma Nr.9

2020 II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Forma Nr. 1

Forma Nr. 2 

Forma Nr. 9

2020 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Mokėtinos sumos

Gautinos sumos

Forma Nr. 2

Forma Nr.9

 

2019 m. IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Forma Nr.1

Forma Nr. 2

Forma Nr. 3

Forma Nr.4

2019 m. III ketvirtis

Mokėtinos ir gautinos sumos

Forma Nr. 2

Forma Nr. 4

2019 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Forma Nr. 2

Forma Nr. 4

 

2019 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Forma Nr. 2

Forma Nr. 4

2018 m. IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Forma Nr. 2

2018 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Forma Nr. 2

Forma Nr. 4

2018 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Forma Nr. 2

Forma Nr. 4

2018 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Forma Nr. 2

Forma Nr. 4

 

Parašykite komentarą