Savižudybių prevencija

Kur kreiptis emocinės pagalbos

PSICHIKOS SVEIKATOS GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS MOKYKLOSE

Kviečiame Akmenės  rajono bendrojo ugdymo mokyklas dalyvauti Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamoje darbuotojų visuomenės psichikos sveikatos gebėjimų stiprinimo veikloje.

Užsiėmimų metu mokyklos darbuotojai iškels aktualias problemas psichikos sveikatos srityje. Užsiėmimų vykdytojų komanda (psichologas ir socialinis pedagogas) kartu su mokyklos darbuotojų grupe sudarys tolesnių veiksmų planą, atliks atvejų analizes ir ieškos galimų problemų sprendimo būdų.

Veikla vykdoma vadovaujantis LR SAM 2019-04-30 įsakymu Nr. V-523 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos kreiptis:
Tel.: 8 (425) 37541
Mob. +370 690 54181

El. paštas: airidas.povilas.stasiulis@akmenesrvsb.lt

 

PSICHIKOS SVEIKATOS KOMPETENCIJŲ DIDINIMAS ĮMONĖSE

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo veikloje įmones, kurios yra atlikusios psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą darbo vietoje. Užsiėmimų metu psichologo ir profesinės sveikatos priežiūros specialisto komanda įvertins darbuotojų psichoemocinę būklę, iškels pagrindines problemas bei nustatys psichikos sveikatos raštingumo lygį,  suteiks žinių apie psichikos sveikatą darbo vietoje, sudarys tolesnių veiksmų planą, atliks atvejų analizes ir ieškos galimų problemų sprendimo būdų.

Veikla vykdoma vadovaujantis LR SAM 2019-05-17 įsakymu Nr. V-590  „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos kreiptis:
Tel. nr. 8 (425) 37541
Mob. +370 690 54181

El. paštas: airidas.povilas.stasiulis@akmenesrvsb.lt

http://nerukysiu.lt/