Projektai

Projektas „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

Projekto tikslai:

  1. Sukurti integruotą ankstyvosios diagnostikos, priklausomybės gydymo ir socialinės pagalbos sistemą, kuri padidins asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę asmenims, piktnaudžiaujantiems alkoholiu ir kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, socialinės rizikos šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams. Siekiant efektyvaus veiklos organizavimo ir paslaugų prieinamumo gerinimo numatoma parengti integruotos sistemos diegimo savivaldybėse tvarkos aprašus, aiškiai nustatant įstaigų, teikiančių priklausomybės ligų diagnostikos, gydymo ir socialinės integracijos paslaugas tarpinstitucinio bendradarbiavimo principus.
  2. Kelti priklausomybės ligų srityje dirbančių specialistų kvalifikaciją ir profesinius sugebėjimus. Specialistų mokymas didins specialistų darbo našumą ir kels bendrą teikiamų paslaugų kokybę. Specialistai galės plačiau taikyti atvejo vadybos, motyvacinio interviu, ankstyvosios diganostikos ir kitus, mokslu pagrįstus, pagalbos metodus.

Projekto biudžetas – 974 120,04 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Šalys:Lietuva

Data: 2019–2022

Partneriai:Projektas įgyvendinamas kartu su 15-lika savivaldybių iš 10-ties Lietuvos apskričių.

Rezultatai:Kokybinis dabartinės situacijos tyrimas, integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašų parengimas, diegimas ir vertinimas 15-oje Lietuvos savivaldybių, 2 tarptautinės konferencijos, 30 apskritojo stalo diskusijų, 30 visuomenės informavimo renginių, savivaldybių-projekto partnerių specialistų mokymai atvejo vadybos, motyvacinio interviu, intervizijų vedimo, žemo slenksčio, užkrečiamųjų ligų prevencijos temomis, priklausomybės nuo alkoholio ankstyvos diagnostikos ir gydymo, ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimo (AUDIT) temomis, priklausomybės konsultantų rengimas.

 

Nuo 2020 m. sausio mėn. Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  pradės vykdyti projektą ,,Fizinio aktyvumo skatinimas bei reguliariai sportuojančių asmenų Akmenės rajone didinimas“. Projektas bendrai finansuojamas valstybės sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Projekto tikslas – skatinti fizinį aktyvumą bei didinti reguliariai sportuojančių asmenų skaičių Akmenės rajone. Tikslinės grupės: vaikai ir jaunimas iki 29 m., suaugę asmenys, neįgalieji, vyresnio amžiaus asmenys (50-70 m.). Projekto metu bus organizuojamos fizinio aktyvumo veiklos tikslinėms grupėms: šiaurietiško ėjimo užsiėmimai, kineziterapinės mankštos, aerobikos užsiėmimai, įvairios treniruotės sporto klubuose treniruočių salėse, kyokushin karate ir savigynos užsiėmimai. Projektu siekiama skatinti fizinį aktyvumą, į veiklas įtraukti vaikus ir jaunimą, neįgaliuosius bei kitus bendruomenės narius. Užsiėmimus organizuosime 3 metų laikotarpyje,  kad dalyviai galėtų sportuoti reguliariai ir išsiugdyti fizinio aktyvumo įgūdžius.

 

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo projektą „Akmenės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, ligų prevencija“, finansuojamą iš ESF lėšų.

Projekto „Akmenės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, ligų prevencija“ tikslas – pagerinti Akmenės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumą bei suformuoti pozityvius sveikos gyvensenos principus. Projekto tikslinės grupės – Akmenės rajono savivaldybės vaikai iki 18 m., vyresnio amžiaus asmenys, neįgalieji bei asmenys, patenkantys į problemines rajono rodiklių sritis (sergantys kraujotakos sistemos ligomis, patyrę ar galintys patirti traumas ar nelaimingus atsitikimus). Projekto metu organizuojami sveikatingumo seminarai bei sveikatingumą skatinantys, šviečiamieji ir informaciniai renginiai viešosiose erdvėse, mokyklose ir pan.. Bus organizuojamos šviečiamųjų filmų peržiūros bei pirmosios būtinosios pagalbos mokymai. Šiuo projektu siekiama mažinti gyventojų sergamumą galvos smegenų kraujotakos ligomis. Taip pat dalyviai bus mokomi kaip išvengti traumų, kraujotakos ligų bei vėžinių susirgimų.

Atmintinė dėl asmens duomenų