Norvegijos paramos projektas

Projektas sveikatos priežiūrai

NorvregVSBBalandžio 26-ąją Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure pristatytas sėkmingai baigtas Norvegijos paramos Lietuvai projektas – partnerystė vertybėms kurti ir išsaugoti. Projektas vadinasi „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Telšių ir Akmenės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“, projektas vykdytas vienerius metus. Tiek Telšiuose, tiek Akmenės rajone didžioji dalis darbų atlikta. Kaip sakė projekto vykdytojai – liko išpakuoti prietaisus, įrenginius ir imtis darbo.

 

Projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Telšių ir Akmenės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ viešinimo renginys sukvietė būrį dalyvių iš įvairių švietimo įstaigų. Dalyvavo meras V. Mitrofanovas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas V.Juozapavičius, Akmenės gimnazijos direktorius N. Žalys ir kitų įstaigų atstovai, vaikų sveikata ir sveikos gyvensenos įgūdžiais besirūpinančios specialistės. Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė I. Griciuvienė pristatė projektą, įvardijo partnerystės aspektus.

Pasiūlymą tapti projekto partneriais mūsiškiams pateikė Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius, projekto vadovas Aurelijus Laurinavičius. Jis papasakojo apie puikią galimybę priimti Norvegijos paramą Lietuvai per partnerystės idėją. A. Laurinavičius papasakojo ir iliustravo nuotraukomis, kiek daug gerų darbų padaryta įsisavinus projekto lėšas: suremontuoti sveikatos priežiūros kabinetai mokyklose, ikimokyklinėse įstaigose. Atlikta dešimtys įvairiausių darbų – kabinetuose pakeistos grindys, nudažytos sienos, sumontuoti nauji šviestuvai, nupirkta ir sumontuota daug naujų baldų. Didelė paskata dirbti naujoviškai – nupirkta itin modernių ir reikalingų prietaisų, įrenginių, kaip, pavyzdžiui, svarstyklės kūno riebalų kiekiui nustatyti, svarstyklių, manekenų mokymams, kraujospūdžio matavimo aparatų. Bendra projekto vertė daugiau kaip 243 tūkstančiai eurų. Telšių rajone įrengti 22 kabinetai, mūsų rajone – 11 kabinetų. Norvegijos finansuojamas projektas apima 22 šalies savivaldybes. „Mums norėjosi, kad partneriais taptų kaimynai, o Akmenė mums artima, tad pakvietėme bendram darbui. Džiaugiuosi supratingumu ir sklandžiu bendradarbiavimu. Abu kaimynai džiaugiamės pavykusia įgyvendinti idėja,“ – apie bendro projekto rezultatą sakė A. Laurinavičius. Remontui tiek Telšių, tiek Akmenės rajonuose buvo atrinkti prasčiausios būklės kabinetai, ir šiandien jie švyti švara bei modernumu. Projekto tęstinumas penkeri metai. Be jau minėtų gerų ir naudingų priemonių, įsigyta kompiuterinės ir programinės įrangos. Bus galima demonstruoti vaizdo įrašus modernia aparatūra.

Kaip ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose keičiasi požiūris į sveikatos priežiūrą, ir kokių naujovių, pokyčių bus pagerinus materialinę bazę, sutvarkius kabinetus, kalbėjo Telšių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė A. Matulevičienė.

Akmenės rajono sveikatos priežiūros patalpų remontui ir priemonėms įsigyti iš projekto skirta 70,5 tūkstančio eurų, iš tos sumos baldų įsigijimui – 22 tūkstančiai eurų, 1,4 tūkstančio eurų skirta kompiuterinei įrangai. Įvairių priemonių (73 rūšių) įsigijimui ir kompiuterinėms programoms įsigyti skirta 35,2 tūkstančiai eurų. Apie projekto rezultatus kalbėjo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė Gitana Ribinskienė.  Sveikatinimo prioritetus ir kryptis rajone pristatė Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Justina Kazickaitė. Sėkmingu abiems rajonams projekto užbaigimu pasidžiaugė rajono meras V. Mitrofanovas. Jis atkreipė dėmesį į faktą, jog mūsų vaikai daug daugiau žino apie sveiką gyvenseną nei jų tėvai. Visuomenės sveikatos specialistams yra darbo – padėti tėvams suprasti sveikatinimo įgūdžių svarbą ugdant jaunąją kartą.

 


 

norPROJEKTAS „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TELŠIŲ IR AKMENĖS RAJONŲ MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE GERINIMAS“ TUOJ PASIEKS FINIŠO TIESIĄJĄ

Kiekvienai šeimai rūpi jos vaikų gerovė ir sveikata, tačiau kartais dėl trūkstamų lėšų arba pasenusių įrenginių nėra galimybių ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir mokyklose suteikti visapusiškų sveikatos priežiūros paslaugų. Šiuo metu reali situacija Telšių ir Akmenės rajonuose esančiose ugdymo įstaigose kalba apie tai, kad čia būtina gerokai pagerinti esamą infrastruktūrą, reikalingą sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

Visapusiškai moksleivių ir darželinukų sveikatos priežiūrai užtikrinti Telšių ir Akmenės rajonuose iki projekto starto trūko reikalingos įrangos arba ji buvo pasenusi ir nebetinkama naudoti, taip pat kai kuriuose sveikatos priežiūros kabinetuose reikėjo atlikti remontą.

Pradėtas vykdyti projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Telšių ir Akmenės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ gerokai pakoregavo esamą situaciją. Telšiuose šiuo metu vyksta rangos darbai: yra įsigyta dalis priemonių, kitoms priemonėms paskelbtas pirkimas. Taip pat jau yra pasirašyta baldų pirkimo sutartis – jie jau gaminami.

Naujojoje Akmenėje situacija labai panaši – pasirašyta rangos darbų sutartis, taigi juos numatoma pradėti 2016 m. sausio pradžioje. Yra paskelbtas baldų, sveikatos rizikos veiksnių įvertinimo, aplinkos įvertinimo priemonių pirkimas.

Gerokai pasikeitusia nauja infrastruktūra ugdymo įstaigose jau gali džiaugtis Telšių moksleiviai ir pedagogai. Čia yra baigti remontuoti kabinetai Telšių r.  Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje, VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre, o Luokės gimnazijoje darbai tuoj bus užbaigti.

Gruodžio 14 – 19 d. buvo pradėti remonto darbai ir Telšių lopšelyje-darželyje „Žemaitukas“, Telšių ,,Kranto‘‘ pagrindinėje mokykloje, Telšių Žemaitės gimnazijoje, Telšių lopšelyje-darželyje „Nykštukas“, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje. Šiais metais numatoma šiuos rangos darbus baigti. Naujojoje Akmenėje dar vyksta viešieji pirkimai.

Nors remonto darbai ne visose ugdymo įstaigose yra užbaigti, vis dėlto numatoma juos spėti atlikti pagal iš anksto suderintą veiklos grafiką. Telšių rajone planuojama baldus pristatyti 2016 m. sausio pradžioje. Naujojoje Akmenėje dėl vykstančių baldų pirkimo procedūrų laikas, per kurį bus pristatyti baldai, kol kas nėra aiškus.

2016 m. sausio pradžia Telšių ir Naujosios Akmenės rajonų mokyklose bus džiuginanti – nauja infrastruktūra ir sėkmingai baigti projekto darbai nuteiks naujiems iššūkiams.


 

nor

Projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Telšių ir Akmenės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas” pristatymas

 

The presentation of the “Improvements of the provision of health care services in schools and pre-school educational institutions in the districts of Telšiai and Akmenė”Project

Rugsėjo 30 dieną Telšiuose vyko projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Telšių ir Akmenės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas” pristatymas. Į viešinimo renginį buvo pakviesti Telšių rajono mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, sveikatos priežiūros specialistai ir Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovai. Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovas Aurelijus Laurinavičius pristatė Projektą ir planuojamas vykdyti veiklas.

2011 metų balandžio 5 d. Lietuvos Respublika ir Norvegijos Karalystė pasirašė susitarimo memorandumą dėl 2009–2014 metų Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo. Per šį laikotarpį Lietuvai bus skiriama 45,6 mln. eurų. Vienos iš Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos” įgyvendinimu siekiama sudaryti palankesnes sąlygas vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrai, stiprinimui ir stebėsenai, sustiprinti nacionalinio ir savivaldybių lygmens institucijų sveikatos specialistų gebėjimus mažinti visuomenės sveikatos netolygumus.

Šis projektas – tai galimybė naujai aprūpinti sveikatos priežiūros kabinetus baldais, įranga bei priemonėmis, kuriais naudosis ugdymo įstaigos bendruomenė bei taip bus pagerinta visuomenės sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų kokybė, sumažinti sveikatos netolygumai.

Projekto tikslas ir numatomos vykdyti veiklos

Bendras Telšių ir Akmenės rajonų visuomenės sveikatos biurų projektas parengtas įgyvendinant programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos” priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas”. Šios priemonės tikslas – įrengti arba atnaujinti sveikatos priežiūros kabinetus mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Projekto įgyvendinimui atrinkti sveikatos priežiūros kabinetai, kuriems reikalingas elementarus kosmetinis lubų, grindų, sienų remontas. Inventorius juose yra pasenęs, susidėvėjęs arba neatitinka reikalavimų, kokie baldai ar inventorius turi būti šiuolaikiniame sveikatos priežiūros specialisto kabinete. Tokio inventoriaus tiesiog nėra arba nebuvo įsigyta dėl lėšų trūkumo.

Projekto lėšomis bus finansuojamas būtinasis sveikatos priežiūros kabinetų remontas, baldų ar sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti būtinos įrangos įsigijimas. Bus finansuojamas ir vaikų sveikatą padedančių sekti metodinių ir darbo priemonių įsigijimas.

Projektui skiriamos lėšos

Bendra Projektui skiriama Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų suma yra 243.224,10 Eur., kurios 15 proc. numatyta statybai, rekonstravimui, remontui ir kitiems darbams. Projekto lėšomis bus įsigyjami darbo stalai, dokumentų spintos, specialistų kėdės, veiklos priemonių bei drabužių spintos, kedės ar suolai vaikams atsisėsti ir kiti baldai. Kompiuterinės įrangos įsigijimui numatyta 4.894,58 Eur., už kuriuos bus įsigyti 27 spausdintuvai, 5 skenavimo funkcijas atliekantys arba daugiafunkciniai kopijavimo aparatai bei 1 planšetė. Sveikatos rizikos veiksnių bei aplinkos įvertinimo priemonių sąrašas sudarytas pagal abiejų rajonų reikmes, o jų įsigijimui bus skiriama 114.114, 63 Eur. iš kurių 78.862,08 Eur. Telšių rajonui (numatytas 65 priemonių pirkimas) ir 35.252,55 Eur. Akmenės rajonui (numatytas 73 priemonių pirkimas). Bus įsigyjama senėjimo proceso simuliacijos procesinė įranga, mokomoji kompiuterinė programa „Valgyk protingai”, filmai, išoriniai kietieji diskai, kūno svorio svarstyklės, ūgio matuoklės, kraujospūdžio matavimo aparatai, interneto prieigos priemonės, garso kolonėlės, multimedija bei pakabinami ekranai ir kitos priemonės. Be minėtų priemonių, mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetams reikalingos ir papildomos sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo priemonės. Tai yra fizinio aktyvumo, sveikos mitybos skatinimo, sužalojimų prevencijos, higienos įgūdžių ugdymo, pirmosios pagalbos mokymo, žalingų įpročių prevencijos, lytiškumo ugdymo bei psichikos sveikatos gerinimo priemonės.

Projekto vykdymo metu bus patiriama ir kitų išlaidų – darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims ir komandiruočių išlaidos projekto administravimo paslaugų pirkimas, projekto viešinimas bei netiesioginės išlaidos.

Vykdant Projektą, bus atnaujinti sveikatos priežiūros kabinetai Telšių ir Akmenės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kuriose jie nėra pilnai įrengti ir pritaikyti veiklai. Iš viso bus atnaujinta 11 ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetų ir 22 sveikatos priežiūros kabinetai mokymo įstaigose (mokyklose, gimnazijoje ir kitose mokymo įstaigose). Numatyti atnaujinti kabinetai yra labai prastos būklės, todėl juose būtina atlikti remonto darbus. 15 sveikatos priežiūros kabinetų bus remontuojami, o 3 kabinetuose bus įrengiami tik praustuvai.

Šiuo metu jau baigiamos Projekto viešo konkurso procedūros. Projektas turi būti įgyvendintas iki 2016 metų balandžio 3 dienos. Prireikus, terminas bus pratęstas iki 2016 metų pabaigos.

Projekto reikšmė

Įgyvendinus šį projektą bus išspręsta Telšių ir Akmenės rajonų visuomenės sveikatos biurų problema dėl mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo sveikatos kabinetų atnaujinimui skiriamų lėšų stygiaus.

Sveikatos priežiūros kabinetai bus aprūpinami naujausiomis sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo priemonėmis, pagerės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė. Projekto lėšomis įsigyta įranga bus naudojama mokinių ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų reikmėms, bus organizuojami įvairūs užsiėmimai, skatinantys sveiką gyvenseną ir mitybą. Bus užtikrinama visapusiškai kokybiška moksleivių ir darželinukų sveikatos priežiūra. Nuo vaikystės skiepijami sveikos gyvensenos įgūdžiai išlieka visam gyvenimui, todėl jau nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų turi būti pradedama mokyti sveiko gyvenimo būdo ir turi būti aiškinama kodėl ir kaip reikia rūpintis savo sveikata. Tokiam švietimui ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetai turės vaizdinių ir įtaigių priemonių sveiko gyvenimo būdo lavinimui.

 

nor2

2015 M. VASARIO 5 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS Nr. V-168

Eil.

Nr.

Projekto Nr. Projekto

vykdytojas

Projekto pavadinimas Paramos lėšos, Eur (Lt)
Iš viso,

Eur (Lt)

2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos lėšos, Eur (Lt) 2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos,

Eur (Lt)

1. NOR-LT11-SAM-01-K-02-003 Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų raj., Vilniaus raj. ir Vilniaus miesto

savivaldybių mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas

246 576,47 Eur

(851 379,22 Lt)

209 590,00 Eur

(723 672,34 Lt)

36 986,47 Eur

(127 706,88 Lt)

2. NOR-LT11-SAM-01-K-02-014 Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Marijampolės savivaldybėje 215 638,93 Eur

(744 558,09 Lt)

183 293,09 Eur

(632 874,38 Lt)

32 345,84 Eur

(111 683,71 Lt)

3. NOR-LT11-SAM-01-K-02-004 Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pasvalio ir Biržų rajonų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas 245 988,60 Eur

(849 349,44 Lt)

209 090,31 Eur

(721 947,02 Lt)

36 898,29 Eur

(127 402,42 Lt)

4. NOR-LT11-SAM-01-K-02-008 Jonavos rajono savivaldybės administracija Visuomenės sveikatos biuro kabinetų steigimas ir gerinimas Jonavos švietimo įstaigose 249 925,81 Eur

(862 943,84 Lt)

212 436,94 Eur

(733 502,26 Lt)

37 488,87 Eur

(129 441,58 Lt)

5. NOR-LT11-

SAM-01-K-02-010

Telšių rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos biuras

Sveikatos priežiūros

paslaugų teikimo Telšių ir Akmenės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas

243 224,10 Eur

(839 804,17 Lt)

206 740,48 Eur

(713 833,54 Lt)

36 483,62 Eur

(125 970,63 Lt)

6. NOR-LT11-SAM-01-K-02-002 Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 242 674,98 Eur

(837 908,14 Lt)

206 273,73 Eur

(712 221,92 Lt)

36 401,25 Eur

(125 686,22 Lt)

7. NOR-LT11-SAM-01-K-02-011 Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Molėtų, Panevėžio ir Utenos rajonų mokyklose 246 163,03 Eur

(849 951,70 Lt)

209 238,57 Eur

(722 458,94 Lt)

36 924,46 Eur

(127 492,76 Lt)

8. NOR-LT11-SAM-01-K-02-012 Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Lazdijų rajono, Druskininkų, Alytaus rajono ir Kalvarijos savivaldybėse 249 546,61 Eur

(861 634,54 Lt)

212 114,62 Eur

(732 389,36 Lt)

37 431,99 Eur

(129 245,18 Lt)

9. NOR-LT11-SAM-01-K-02-005 Tauragės rajono savivaldybės administracija Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Tauragės, Pagėgių ir Plungės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstT. 248 842,66 Eur

(859 203,94 Lt)

211 516,26 Eur

(730 323,35 Lt)

37 326,40 Eur

(128 880,59 L

MOKYKLŲ /IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS KABINETŲ NUMATYTOS ĮSIGYTI PRIEMONĖS

Išlaidų pavadinimas Suma su PVM, Eur Išlaidų pagrįstumo duomenys

(paaiškinimas / skaičiavimai / detalizavimas, nurodant preliminarius fizinius kiekius ir sumas)

3. Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai 36.483,61  
3.2. Paprastasis remontas 24.728,63 Projekto lėšomis įrengiami sveikatos priežiūros kabinetai mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose nėra pilnai įrengti ir pritaikyti veiklai. Dalis kabinetų yra labai prastos būklės, todėl būtina atlikti remonto darbus. 15 sveikatos priežiūros kabinetų yra pilnai remontuojami ir kituose 3 kabinetuose įrengiami tik praustuvai.

Projekto vykdytojo išlaidos

 Remontuojami sveikatos priežiūros kabinetai šiose Telšių rajono savivaldybės mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose:

–        Telšių r.  Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje,

–        VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre,

–        Telšių r. Luokės vidurinėje mokykloje,

–        Telšių lopšelyje – darželyje „Eglutė“,

–        Telšių lopšelyje – darželyje „Žemaitukas“,

–        Telšių ,,Kranto‘‘ pagrindinėje mokykloje,

–        Telšių Žemaitės gimnazijoje,

–        Telšių lopšelyje – darželyje „Nykštukas“,

–        Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje,

–        Telšių „Ateities“ pagrindinėje mokykloje,

–        Telšių „Džiugo“ gimnazijoje,

–        Telšių r. Žarėnų „Minijos“ vidurinėje mokykloje.

Dėl remonto darbų išlaidų apribojimo, dalis išlaidų skirtų Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“ kabineto remontui bus padengiama iš Telšių rajono visuomenės sveikatos biuro lėšų.

11.754,98 Partnerio išlaidos

 Remontuojami sveikatos priežiūros kabinetai šiose Akmenės rajono savivaldybės mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose:

–        Akmenės rajono Ventos lopšelyje – darželyje „Berželis“,

–        Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje,

–        Akmenės rajono Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje,

–        Akmenės rajono Naujosios Akmenės mokykloje – darželyje „Buratinas“,

–        Akmenės rajono Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijoje,

–        Akmenės rajono Papilės lopšelyje – darželyje „Kregždutė“.

Dėl remonto darbų išlaidų apribojimo, dalis išlaidų skirtų Akmenės rajono Naujosios Akmenės mokyklos – darželio „Buratinas“ kabineto remontui bus padengiama iš Akmenės rajono visuomenės sveikatos biuro lėšų.

4.  Įranga, įrenginiai ir kt. turtas 181.667,05
4.1. Baldai 40.584,45 Projekto vykdytojo išlaidos

 –        Darbo stalai (21 vnt.),

–        specialisto kėdės (21 vnt.),

–        rakinamos dokumentų spintos (21 vnt.),

–        veiklos priemonių ir drabužių spintos (21 vnt.),

–        kėdės ar suolai mokiniams atsisėsti (22 vnt.),

–        kušetės arba sulankstomos lovos (21 vnt.),

–        širmos (22 vnt.),

–        praustuvės (12 vnt.),

–        brošiūrų stovai (20 vnt.),

–        nešiojami stendai (20 vnt.).

22.073,39 Partnerio išlaidos

 –        Darbo stalai (11 vnt.),

–        specialisto kėdės (11 vnt.),

–        rakinamos dokumentų spintos (11 vnt.),

–        veiklos priemonių ir drabužių spintos (11 vnt.),

–        kėdės ar suolai mokiniams atsisėsti (11 vnt.),

–        kušetės arba sulankstomos lovos (11 vnt.),

–        širmos (11 vnt.),

–        praustuvės (6 vnt.),

–        brošiūrų stovai (11 vnt.),

–        nešiojami stendai (11 vnt.),

–        magnetinės lentos (pastatomos, pakabinamos) (11 vnt.).

4.3. Kompiuterinė ir programinė įranga 3.475,44 Projekto vykdytojo išlaidos

 –        Spausdinimo funkciją atliekantys aparatai (16 vnt.),

–        kopijavimo / skenavimo funkcijas atliekantys aparatai arba daugiafunkciniai kopijavimo aparatai (4 vnt.),

–        planšetinis kompiuteris – 1 vnt.

1.419,14 Partnerio išlaidos

 –        Spausdinimo funkciją atliekantys aparatai (11 vnt.),

–        kopijavimo / skenavimo funkciją atliekantis aparatas arba daugiafunkcinis kopijavimo aparatas (1 vnt.).

4.5. Kita (sveikatos rizikos veiksnių įvertinimo, aplinkos įvertinimo priemonės ir kt.) 78.862,08 Projekto vykdytojo išlaidos

–        Senėjimo proceso simuliacijos programinė įranga (1 vnt.),

–        mokomoji kompiuterinė programa „Valgyk protingai“ (1 vnt.),

–        filmai (1 kompl.) (filmų rinkinį sudaro 2 filmai),

–        interneto prieigos priemonės (2 vnt.),

–        multimedia ir pakabinami ekranai (13 vnt.),

–        išoriniai kietieji diskai (19 vnt.),

–        garso kolonėlės (14 vnt.),

–        kūno svorio svarstyklės (19 vnt.),

–        ūgio matuoklės (22 vnt.),

–        kraujospūdžio matavimo aparatai (20 vnt.),

–        termometrai kūno temperatūrai matuoti (7 vnt.),

–        priemonės regėjimo aštrumui nustatyti (22 vnt.),

–        anglies dvideginio (CO2) matuokliai (indikatoriai) (3 vnt.),

–        termometrai kambario temperatūrai matuoti (22 vnt.),

–        oro drėgmės matuokliai (22 vnt.),

–        apšvietimo lygio matuokliai (22 vnt.),

–        telefonai (16 vnt.),

–        vaizdo kameros arba fotoaparatai su atminties kortele (22 vnt.),

–        muzikiniai centrai (22 vnt.),

–        svarstyklės kūno riebalų kiekiui nustatyti (13 vnt.),

–        svarstyklės daiktams sverti (11 vnt.),

–        garso lygio matuokliai (12 vnt.),

–        įrišimo aparatas (1 vnt.),

–        laminatorius (1 vnt.),

–        giljotina (popieriui pjaustyti) (1 vnt.),

–        dokumentų naikinimo įrenginys (1 vnt.),

–        gaivinimo manekenai (13 vnt.),

–        užsikimšusios arterijos modeliai (3 vnt.),

–        antsvorį imituojančios liemenės (11 vnt.),

–        magnetinės lentos dvipusės (didelės) (12 vnt.),

–        magnetinės lentos transportavimo krepšiai (2 vnt.),

–        vienkartinės gaivinimo kaukės (13 vnt.),

–        kaklo įtvarai (13 vnt.),

–        nugaros įtvarai (13 vnt.),

–        žaizdų modeliai (13 vnt.),

–        liemenės Heimlicho manevro mokymams (11 vnt.),

–        žingsniamačiai (13 vnt.),

–        dinamometrai (13 vnt.),

–        plaučių tūrio matuokliai (13 vnt.),

–        žaidimai „Pasiruošk, mesk ir pradėk“ (12 vnt.),

–        laisvalaikio pramogų rinkiniai (rinkinį sudaro 69 priemonės) (6 vnt.),

–        mitybos piramidės dėlionės (16 vnt.),

–        magnetų rinkiniai „Mityba“ (4 vnt.),

–        magnetų rinkiniai „Maitinkis sveikai“ (8 vnt.),

–        stendai „Pažvelk į greitą maistą iš arčiau“ (4 vnt.),

–        teisingos mitybos lėkštės (12 vnt.),

–        saugaus eismo – kelio ženklų kamuoliai (16 vnt.),

–        rizikingo elgesio vertinimo priemonės (15 vnt.),

–        žaidimai „Apsauginio šalmo svarba“ (2 vnt.),

–        girtumo akiniai (10 vnt.),

–        rūkymo pasekmių modeliai (8 vnt.),

–        magnetų rinkiniai „Rūkymo žala“ (2 vnt.),

–        magnetų rinkiniai „Alkoholio žala“ (2 vnt.),

–        modelis „Pono rūkoriaus burna“ (1 vnt.),

–        rankiniai mechaniniai rūkoriaus modeliai (4 vnt.),

–        žaidimai „Neblaivus ir sumišęs“ (3 vnt.),

–        magnetų rinkiniai „Berniukų brendimas“ (4 vnt.),

–        magnetų rinkiniai „Mergaičių brendimas“ (4 vnt.),

–        krūties modeliai su keičiamais mazgeliais (3 vnt.),

–        burnos higienos modeliai (17 vnt.),

–        menstruacijų ciklo modeliai (8 vnt.),

–        rankų higienos modelis (1 vnt.),

–        rinkiniai: mikroorganizmai maišelyje, UV žibintuvėlis (9 vnt.),

–        streso lygio matuokliai (2 vnt.),

–        spaudiniai (knygos, žurnalai, brošiūros) – 1 vnt., (ikimokyklinio ugdymo įstaigų rinkinius sudaro 103 vnt. spaudinių, švietimo įstaigų rinkinius sudaro 35 spaudiniai).

35.252,55 Partnerio išlaidos

 –        Senėjimo proceso simuliacijos programinė įranga (1 vnt.),

–        mokomosios kompiuterinės programos „Valgyk protingai“ (6 vnt.),

–        filmai – 7 kompl. (filmų rinkinį sudaro 2 filmai),

–        išoriniai kietieji diskai (7 vnt.),

–        kūno svorio svarstyklės (11 vnt.),

–        ūgio matuoklės (11 vnt.),

–        kraujospūdžio matavimo aparatai (11 vnt.),

–        termometrai kūno temperatūrai matuoti (22 vnt.),

–        priemonės regėjimo aštrumui nustatyti (11 vnt.),

–        anglies dvideginio (CO2) matuokliai (indikatoriai) (8 vnt.),

–        termometrai kambario temperatūrai matuoti (11 vnt.),

–        oro drėgmės matuokliai (11 vnt.),

–        apšvietimo lygio matuokliai (7 vnt.),

–        vaizdo kameros arba fotoaparatai su atminties kortele (8 vnt.),

–        muzikiniai centrai (11 vnt.),

–        svarstyklės kūno riebalų kiekiui nustatyti (6 vnt.),

–        svarstyklės daiktams sverti (11 vnt.),

–        garso lygio matuokliai (7 vnt.),

–        įrišimo aparatas (1 vnt.),

–        laminatoriai (2 vnt.),

–        giljotinos (popieriui pjaustyti) (2 vnt.),

–        papildomas akumuliatorius fotoaparatui (1 vnt.),

–        krovikliai elementams (6 vnt.),

–        diktofonas (1 vnt.),

–        gaivinimo manekenas (1 vnt.),

–        užsikimšusios arterijos modelis (1 vnt.),

–        antsvorį imituojančios liemenės (2 vnt.),

–        vienkartinės gaivinimo kaukės (7 vnt.),

–        kaklo įtvarai (6 vnt.),

–        nugaros įtvaras (1 vnt.),

–        žaizdų modelis (1 vnt.),

–        liemenė Heimlicho manevro mokymams (1 vnt.),

–        žingsniamačiai (7 vnt.),

–        dinamometrai (7 vnt.),

–        gimnastikos kamuoliai (12 vnt.),

–        plaučių tūrio matuokliai (7 vnt.),

–        žaidimai „Pasiruošk, mesk ir pradėk“ (2 vnt.),

–        mitybos piramidės dėlionės (7 vnt.),

–        „Maitinkis sveikai“ organinio stiklo stendas su dirbtiniais maisto produktais (46 vnt.) (1 vnt.),

–        sodo ir daržo herojai (pliušiniai veikėjai) (1 vnt.),

–        hipertenzijos mini modelių rinkinys (1 vnt.),

–        stendas „Pažvelk į greitą maistą iš arčiau“ (1 vnt.),

–        modelis „Gaivieji gėrimai virsta riebalais“ (1 vnt.),

–        teisingos mitybos lėkštės (5 vnt.),

–        saugaus eismo – kelio ženklų kamuoliai (2 vnt.),

–        rizikingo elgesio vertinimo priemonės (1 vnt.),

–        žaidimas „Apsauginio šalmo svarba“ (1 vnt.),

–        motociklininko šalmas (1 vnt.),

–        girtumo akiniai (3 vnt.),

–        rūkymo pasekmių modeliai (2 vnt.),

–        dervų modelis (1 vnt.),

–        CO testeris „Pico Smokelyzer Simple“ (1 vnt.),

–        modelis „Pono rūkoriaus burna“ (1 vnt.),

–        rankinis mechaninis rūkoriaus modelis (1 vnt.),

–        žaidimas „Neblaivus ir sumišęs“ (1 vnt.),

–        3D stendas „ŽIV/AIDS pasekmės“ (1 vnt.),

–        diabeto modeliai „A1C lygiai“ (2 vnt.),

–        infekcijų sukėlėjų pliušiniai pavyzdžiai (1 vnt.),

–        3D rūkymo pasekmių stendai (2 vnt.),

–        3D stendas „Narkotikų vartojimo padariniai“ (1 vnt.),

–        3D stovas „Nutukimo padariniai“ (1 vnt.),

–        3D stendas „Piktnaudžiavimo alkoholiu padariniai“ – (1 vnt.),

–        magnetų rinkinys „Mergaičių brendimas“ (1 vnt.),

–        burnos higienos modeliai (11 vnt.),

–        menstruacijų ciklo modeliai (7 vnt.),

–        rankų higienos modeliai (11 vnt.),

–        rinkiniai: mikroorganizmai maišelyje, UV žibintuvėlis (7 vnt.),

–        rinkiniai: mikroorganizmų milteliai, UV žibintuvėlis (7 vnt.),

–        streso lygio matuokliai (7 vnt.),

–        modelis „Švari burna“ (7 vnt.),

–        rinkinys: magnetinė lenta „BLOB medis ir BLOB žaidimų aikštelė“ su magnetais (1 vnt.),

–        spaudiniai (knygos, žurnalai, brošiūros) – 11 vnt., (ikimokyklinio ugdymo įstaigų rinkinius sudaro 103 vnt. spaudinių, švietimo įstaigų rinkinius sudaro 35 spaudiniai),

–        3D knygos (7 vnt.).

7. Projekto administravimas 24.228,24
7.1. Darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims ir komandiruočių išlaidos 5.634,64 Projekto įgyvendinimo metu bus įdarbintas projekto vadovas ir projekto finansininkas. Projekto vadovas bus atsakingas už bendrą projekto valdymą ir kontrolę, projekto įgyvendinimo koordinavimą, ataskaitų peržiūrą, dokumentų tvirtinimą. Projekto finansininkas bus atsakingas už projekto finansinės apskaitos tvarkymą, finansinių išteklių naudojimo kontrolę, finansinių operacijų valdymą.
7.2. Projekto administravimo paslaugų pirkimas 15.697,41 Projekto administratoriaus paslaugos yra būtinos, nes projekto vykdytojas neturi pakankamai kvalifikacijos ir žmogiškųjų išteklių šiam darbui. Administratorius bus atsakingas už šias sritis:

• projekto administracinių dokumentų, ataskaitų, mokėjimo prašymų, ir kitų dokumentų rengimas, galutinės ataskaitos ir projekto pakeitimo (pagal poreikį) rengimas, dokumentų derinimas ir ruošimas įgyvendinančiajai institucijai;

• konsultavimas viešųjų pirkimų organizavimo klausimais, pirkimų dokumentų projektų rengimas, viešųjų pirkimų organizavimas;

• projekto sutarčių vykdymo priežiūra, dalyvavimas patikrose;

• informacijos teikimas suinteresuotoms šalims;

• kitos su projekto įgyvendinimu susijusios konsultacijos.

7.4. Viešinimas 2.896,19 Šioje biudžeto eilutėje numatytos projekto viešinimo išlaidos. Projekto viešinimo priemonės detalizuotos Sutarties 5 priede.
8. Netiesioginės išlaidos 845,20
8.1. Netiesioginės išlaidos 845,20 Šioje biudžeto eilutėje numatytos netiesioginės projekto išlaidos.

 

RANGOVAI IR TIEKĖJAI, SU KURIAIS PASIRAŠYTOS SUTARTYS

Biuras pasinaudojo 2009 – 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programa „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Telšių ir Akmenės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas (Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-02-010)“. Akmenės rajono ugdymo įstaigose esančių kabinetų remontui ir modernizavimui skirta 70000,5 €.

  1. UAB „Ramgesta“ 2015 m. lapkričio 3 d. rangos darbų sutartis Nr. VD-55 (1.9). Pirkimo objektas – paprastojo remonto darbai (6 kabinetai), BVPŽ kodas – 45000000-7 „Statybos darbai“. Sutarties suma – 11553,08 (vienuolika tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt trys eurai ir 8 centai) eurų.
  2. UAB „MD grupė“ 2015 m. spalio 14 d. pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 20151014. Pirkimo objektas – sveikatos rizikos veiksnių, aplinkos įvertinimo priemonės, BVPŽ kodas – 33100000-1 „Medicinos įranga“. Sutarties suma – 5474,86 (penki tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt keturi eurai ir 68 centai) eurai.
  3. UAB „ESD baldai“ 2016 m. sausio 25 d. pirkimo – pardavimo sutartis Nr. VD-2 (1.9.). Pirkimo objektas – baldai, BVPŽ kodas – 39100000-3 „Baldai“. Sutarties suma – 20997,90 (dvidešimt tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai 90 centų) eurai.
  4. UAB „Ramgesta“ 2016 m. sausio 25 d. pirkimo – pardavimo sutartis Nr.20160125/01 Pirkimo objektas – praustuvių pirkimas, BVPŽ kodas – 44411300-7 „Praustuvės“. Sutarties suma – 516,00 (penki šimtai šešiolika eurų 00 centų) eurų.
  5. UAB „Mundia“ 2016 m. kovo 18 d. pirkimo – pardavimo sutartis Nr. VD-14 (1.9.). Pirkimo objektas – sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo priemonės, BVPŽ kodas – 80520000-5 „Mokomosios priemonės“. Sutarties suma – 21560,99 (dvidešimt vienas tūkstantis penki šimtai šešiasdešimt eurų 99 centai) eurų.
  6. UAB „DPAK“ 2016 m. balandžio 13 d. pirkimo – pardavimo sutartis Nr. VD-21 (1.9.). Pirkimo objektas – organizacinės , garso ir vaizdo technikos prekės, BVPŽ kodas – 32300000-6 „Televizijos ir radijo imtuvai ir garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai“. Sutarties suma – 4060,40 (keturi tūkstančiai šešiasdešimt eurų 40 centų) eurų.
  7. UAB „Mundia“ 2016 m. balandžio 25 d. pirkimo – pardavimo sutartis Nr. VD-25 (1.9.). Pirkimo objektas – sveikatos išsaugojimo ir prevencinių ugdymo priemonių pirkimas, BVPŽ kodas – 80520000-5 „Mokomosios priemonės“. Sutarties suma – 4122,47 (keturi tūkstančiai šimtas dvidešimt du eurai, 47 centai) eurai.
  8. UAB „Elektronikos labirintai“ 2016 m. balandžio 29 d. pirkimo – pardavimo sutartis Nr.16/PP-001. Pirkimo objektas – kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas, BVPŽ kodas – 42962000-7 „Spausdinimo ir grafikos įrenginiai“. Sutarties suma – 1414,73 (tūkstantis keturi šimtai keturiolika eurų, 73 centai) eurai.