ŽMOGAUS SVEIKATAI SVARBUS VEIKSNYS – APLINKOS ORO KOKYBĖ

Aplinkos oro kokybė vertinama lyginant išmatuotą teršalų koncentraciją su nustatytomis užterštumo normomis – ribinėmis vertėmis. Didžiausią įtaką miesto oro kokybei turi  kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5), anglies monoksidas (CO), sieros dioksidas (SO2), azoto dioksidas (NO2), ozonas (O3). Jie veikia aplinką ir sveikatą patys arba sudarydami chemines reakcijas su kitomis medžiagomis.

2020 m. rugpjūčio 10 d. teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršijo ribinių verčių išskyrus Kėdainius, kur oro kokybės tyrimų stotis užfiksavo 24 val. KD10 koncentracijos ribinės vertės viršijimą.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, virš Skandinavijos naujai susiformavusio anticiklono rytiniu pakraščiu į Lietuvą slinks sausas, bet gaivesnis oras. Rugpjūčio 11 d. buvo mažai debesuota, be lietaus, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo. Rugpjūčio 12 d. lietaus tikimybė maža. Vyraus vidutiniškai palankios (vietomis – nepalankios) aplinkos oro teršalų išsisklaidymo sąlygos.

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, rugpjūčio 10 dieną kietųjų dalelių (KD10) koncentracija Naujoje Akmenėje siekė 40 μg/m3 ir neviršijo paros ribinės vertės (KD10 koncentracijos riba didesnė negu 50 μg/m3). Pagal teisės aktų reikalavimus vidutinė paros KD10 koncentracija neturi viršyti ribinės vertės daugiau kaip 35 dienas per metus. Naujoje Akmenėje registruotos 3 paros, kai buvo viršyta vidutinė paros KD10 koncentracija. Kietosios dalelės KD2,5 vidutinė paros norma yra 16 μg/m3, Naujoje Akmenėje užfiksuota 9 μg/m3. Sieros dioksido (SO2) vidutinė paros reikšmė išmatuota 11,3 μg/m3 (koncentracijos norma yra 125 μg/m3). Sieros dioksido (SO2) maksimalus vienos  valandos vidurkis registruotas 12,2 μg/m3.

 

 

Straipsnyje panaudota Aplinkos apsaugos agentūros informacija

Parengė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

 

 

Random Posts