ŽMOGAUS SVEIKATAI SVARBUS VEIKSNYS – APLINKOS ORO KOKYBĖ

 

Aplinkos oro kokybė vertinama lyginant išmatuotą teršalų koncentraciją su nustatytomis užterštumo normomis – ribinėmis vertėmis. Didžiausią įtaką miesto oro kokybei turi  kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5), anglies monoksidas (CO), sieros dioksidas (SO2), azoto dioksidas (NO2), ozonas (O3). Jie veikia aplinką ir sveikatą patys arba sudarydami chemines reakcijas su kitomis medžiagomis.

2020 m. rugpjūčio 7 ir 9 dienomis buvo atlikti oro kokybės tyrimai. Rugpjūčio 7 d. Kėdainių oro kokybės tyrimų stotyje užfiksuotas kietųjų dalelių (KD10) paros ribinės vertės viršijimas. Pagrindinės priežastys: anticiklono įtakotos nepalankios teršalų aplinkos ore sklaidos sąlygos, daugiabučių namų kiemų rekonstrukcijos bei statybų darbai, dulkėtumas, susijęs su dulkėmis nuo gatvių kelkraščių ir dėl žemės ūkio javapjūtės darbų.

Rugpjūčio 9 d. teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršijo ribinių verčių, išskyrus Naująją Akmenę, kur oro kokybės tyrimų stotis užfiksavo 24 val. KD10 koncentracijos ribinės vertės viršijimą. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, rugpjūčio 11 d. lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurinių krypčių, naktį nestiprus, dieną, vidutinio stiprumo. Vyraus vidutiniškai palankios bei nepalankios aplinkos oro teršalų išsisklaidymo sąlygos. Pagrindinės padidėjusios kietųjų dalelių koncentracijos aplinkos ore priežastys: nepalankios teršalų aplinkos ore sklaidos sąlygos, daugiabučių namų kiemų rekonstrukcijos bei statybų darbai, dulkėtumas, susijęs su dalelėmis nuo gatvių kelkraščių ir dėl žemės ūkio javapjūtės darbų. Rekomendacija savivaldybėms: siurbti dulkes, drėkinti gatves, drėkinti statybviečių teritorijas.

 

Straipsnyje panaudota Aplinkos apsaugos agentūros informacija

Parengė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

 

 

Random Posts