ŽMOGAUS SVEIKATAI SVARBUS VEIKSNYS – APLINKOS ORO KOKYBĖ

Aplinkos oro kokybė vertinama lyginant išmatuotą teršalų koncentraciją su nustatytomis užterštumo normomis – ribinėmis vertėmis. Didžiausią įtaką miesto oro kokybei turi  kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5), anglies monoksidas (CO), sieros dioksidas (SO2), azoto dioksidas (NO2), ozonas (O3). Jie veikia aplinką ir sveikatą patys arba sudarydami chemines reakcijas su kitomis medžiagomis.

2020 m. birželio 18 d. teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršijo ribinių verčių, išskyrus Šiaulius, kur viršyta KD10 paros ribinė vertė.

Šiauliuose (centre) ir Kėdainiuose (gyvenamųjų namų mikrorajone) vykdomi gatvių ir kiemų rekonstrukcijos darbai, todėl dienos metu minėtų miestų oro kokybės tyrimų stotys kelias dienas iš eilės fiksuoja ženkliai padidėjusias KD10 koncentracijos vertes.

Primename, kad svarbu laikytis visų aplinkosauginių bei statybų reglamento reikalavimų: visi statybų darbai (blokų pjaustymai, skaldos smulkinimas, asfalto klojimas ir kt.) nuolatos turi būti vykdomi naudojant šlapią nusodinimą; kietosios dalelės turi nepatekti į aplinką, transporto priemonių ratai – plaunami, užtikrinamos kitos, aplinkai bei gyventojų sveikatai draugiškos, priemonės!

Vyraus vidutiniškai palankios meteorologinės sąlygos aplinkos oro teršalų sklaidai. Teršalų koncentracijos miestuose yra padidėjusios.

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, kietųjų dalelių (KD10) koncentracija Naujoje Akmenėje siekė 38 μg/m3 ir neviršijo paros ribinės vertės (KD10 koncentracijos riba didesnė negu 50 μg/m3). Pagal teisės aktų reikalavimus vidutinė paros KD10 koncentracija neturi viršyti ribinės vertės daugiau kaip 35 dienas per metus. Naujoje Akmenėje registruotos 2 paros, kai buvo viršyta vidutinė paros KD10 koncentracija. Kietosios dalelės KD2,5 vidutinė paros norma yra 16 μg/m3, Naujoje Akmenėje užfiksuota 10 μg/m3. Sieros dioksido (SO2) vidutinė paros reikšmė išmatuota 10,2 μg/m3 (koncentracijos norma yra 125 μg/m3). Sieros dioksido (SO2) maksimalus vienos  valandos vidurkis registruotas 11,4 μg/m3.

Detalesnius oro kokybės tyrimų duomenis galima rasti AAA interneto svetainės http://gamta.lt nuorodoje ORO KOKYBĖ ŠIANDIEN.

 

 

Straipsnyje panaudota Aplinkos apsaugos agentūros informacija

 

 

Random Posts