ŽMOGAUS SVEIKATAI SVARBUS VEIKSNYS – APLINKOS ORO KOKYBĖ

Pasaulio sveikatos organizacija deklaruoja oro taršą esant kancerogeniniu veiksniu, Europos Komisija platina informaciją, kad dėl aplinkos oro taršos padarinių Europos Sąjungoje kasmet anksčiau laiko miršta daugiau kaip 400 tūkst. gyventojų, todėl oro tarša yra labai svarbus aplinkoje esantis žalos žmogaus sveikatai faktorius.

Aplinkos oro kokybė vertinama lyginant išmatuotą teršalų koncentraciją su nustatytomis užterštumo normomis – ribinėmis vertėmis. Didžiausią įtaką miesto oro kokybei turi  kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5), anglies monoksidas (CO), sieros dioksidas (SO2), azoto dioksidas (NO2), ozonas (O3). Jie veikia aplinką ir sveikatą patys arba sudarydami chemines reakcijas su kitomis medžiagomis.

2020 m. balandžio 28 d. teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršijo ribinių verčių, išskyrus didesnę ozono koncentraciją, išmatuotą Dzūkijos oro kokybės tyrimų stotyje.

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, kietųjų dalelių (KD10) koncentracija Naujoje Akmenėje siekė 31 μg/m3 ir neviršijo paros ribinės vertės (KD10 koncentracijos riba didesnė negu 50 μg/m3). Pagal teisės aktų reikalavimus vidutinė paros KD10 koncentracija neturi viršyti ribinės vertės daugiau kaip 35 dienas per metus. Naujoje Akmenėje registruotos 2 paros, kai buvo viršyta vidutinė paros KD10 koncentracija. Kietosios dalelės KD2,5 vidutinė paros norma yra 16 μg/m3, Naujoje Akmenėje užfiksuota 7 μg/m3. Sieros dioksido (SO2) vidutinė paros reikšmė išmatuota 9,3 μg/m3 (koncentracijos norma yra 125 μg/m3). Sieros dioksido (SO2) maksimalus vienos vienos valandos vidurkis registruotas 9,6 μg/m3.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, balandžio 29 d. vietomis, daugiausia pietinėje šalies pusėje trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo šiaurės vėjas. Balandžio 30-os naktį pietiniuose rajonuose vietomis palis, vėjas šiaurės rytų, rytų, stiprokas. Vyraus palankios sąlygos teršalų sklaidai aplinkos ore, viršijimų tikimybė nedidelė.

 

 

Straipsnyje panaudota Aplinkos apsaugos agentūros informacija

Parengė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

 

 

Random Posts