ŽMOGAUS SVEIKATAI SVARBUS VEIKSNYS – APLINKOS ORO KOKYBĖ

Oro tarša kenkia žmogaus sveikatai ir aplinkai. Per pastaruosius dešimtmečius Europoje gerokai sumažėjo daugelio į orą išmetamų teršalų kiekiai, todėl oro kokybė regione pagerėjo. Tačiau oro teršalų koncentracijos vis dar per didelės, ir oro kokybės problema išlieka.

Aplinkos oro kokybė vertinama lyginant išmatuotą teršalų koncentraciją su nustatytomis užterštumo normomis – ribinėmis vertėmis. Didžiausią įtaką miesto oro kokybei turi  kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5), anglies monoksidas (CO), sieros dioksidas (SO2), azoto dioksidas (NO2), ozonas (O3). Jie veikia aplinką ir sveikatą patys arba sudarydami chemines reakcijas su kitomis medžiagomis.

2020 m. balandžio 16 d. kietųjų dalelių koncentracija Jonavoje ir Panevėžyje viršijo paros ribinę vertę. Pagrindinė kietųjų dalelių (ypač stambesnių) ore padidėjimo priežastis – stipraus ir gūsingo vėjo pakeltoji tarša nuo žemės paviršiaus. Staiga ir labai smarkiai padidėjusios KD10 koncentracijos daugelyje miestų buvo stebimos popiečio valandomis: nuo 14-15 val. iki 20 val. Vėjui nurimus, KD10 koncentracijos ženkliai sumažėjo. Kitiems – dujiniams teršalams sklaidos sąlygos buvo palankios.

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, kietųjų dalelių (KD10) koncentracija Naujoje Akmenėje siekė 33 μg/m3 ir neviršijo paros ribinės vertės (KD10 koncentracijos riba didesnė negu 50 μg/m3). Pagal teisės aktų reikalavimus vidutinė paros KD10 koncentracija neturi viršyti ribinės vertės daugiau kaip 35 dienas per metus. Naujoje Akmenėje registruotos 2 paros, kai buvo viršyta vidutinė paros KD10 koncentracija. Kietosios dalelės KD2,5 vidutinė paros norma buvo 16 μg/m3, Naujoje Akmenėje užfiksuota 6 μg/m3. Sieros dioksido (SO2) vidutinė paros norma išmatuota 9,0 μg/m3 (koncentracijos norma yra 125 μg/m3). Sieros dioksido (SO2) maksimalus vienos valandos vidurkis registruotas 9,6 μg/m3.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis artimiausiomis balandžio mėnesio dienomis daug kur numatomi trumpi krituliai, pūs stiprus ir gūsingas šiaurės vakarų vėjas. Vyraus palankios sąlygos dujinių teršalų sklaidai, tačiau stipraus vėjo į orą pakeliamos dirvožemio ir smėlio dalelės gali stipriai padidinti jų koncentraciją tuo metu.

Primygtinai raginame atsakingai elgtis su ugnimi lauke – nedeginti pernykštės žolės (šiuo metu dirvožemiai – sausi).

 

 

Straipsnyje panaudota Aplinkos apsaugos agentūros informacija

Parengė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

 

 

Random Posts