ŽMOGAUS SVEIKATAI SVARBUS VEIKSNYS – APLINKOS ORO KOKYBĖ

Oro užterštumas išlieka didžiausia grėsme Europos gyventojų sveikatai, kasmet turinčia įtakos daugiau nei 400 tūkst. priešlaikinių mirčių, teigiama Europos aplinkos agentūros ataskaitoje „Europos aplinka. Būklė ir raidos perspektyvos 2020 m.“ (SOER 2020).

Aplinkos oro kokybė vertinama lyginant išmatuotą teršalų koncentraciją su nustatytomis užterštumo normomis – ribinėmis vertėmis. Didžiausią įtaką miesto oro kokybei turi  kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5), anglies monoksidas (CO), sieros dioksidas (SO2), azoto dioksidas (NO2), ozonas (O3). Jie veikia aplinką ir sveikatą patys arba sudarydami chemines reakcijas su kitomis medžiagomis.

2020 m. balandžio 7 d. esant sausiems ir ramiems orams, kietųjų dalelių koncentracija aplinkos ore padidėjo Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Mažeikiuose. Vidutinė paros KD10 koncentracija viršijo ribinę vertę (KD10 koncentracijos riba didesnė negu 50 μg/m3). Pagal teisės aktų reikalavimus vidutinė paros KD10 koncentracija neturi viršyti ribinės vertės daugiau kaip 35 dienas per metus. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, kietųjų dalelių (KD10) koncentracija Naujoje Akmenėje siekė 45 μg/m3 ir neviršijo paros ribinės vertės. Kietosios dalelės KD2,5 vidutinė paros norma buvo 16 μg/m3. Sieros dioksido (SO2) vidutinė paros norma išmatuota 9,7 μg/m3 (koncentracijos norma yra 125 μg/m3).

Teršalų padidėjimo priežastys: saulėti, giedri orai lėmė ozono koncentracijos padidėjimą bei degimo produktų pernaša iš vietinių šaltinių ir kaimyninių šalių (šiuo metu dega dideli pernykštės žolės plotai). Balandžio 8 d. meteorologinės sąlygos teršalų sklaidai aplinkos ore išliks nepalankios; balandžio 9 d. sąlygos turėtų būti palankesnės.

Primigtinai raginame nedeginti pernykštės žolės, šiomis dienomis nekurti jokių laužų, nedeginti soduose susikaupusių atliekų! Vykdant statybos darbus, šlapiuoju būdu nusodinti dulkes, kad jos nepatektų į aplinkos orą.

 

 

Straipsnyje panaudota Aplinkos apsaugos agentūros informacija

Parengė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

 

 

Random Posts