Vykdydami Higienos instituto 2018 metų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V – 245, atliekame įmonių apklausą. Apklausos tikslas – išsiaiškinti profesinės sveikatos paslaugų teikimo galimybes, siekiant parengti profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo labai mažoms ir mažoms įmonėms modelį. Apklausa bus vykdoma iki 2018 m. lapkričio 30 d. Daugiau informacijos Higienos instituto interneto svetainėje adresu http://www.hi.lt/news/1390/1132/imones-kvieciamos-dalyvauti-apklausoje-del-profesines-sveikatos-prieziuros-paslaugu.html. Apklausoje kviečiame dalyvauti įmones, kuriosėe dirba iki 100 darbuotojų. Anketa pildoma internetu, atidarius šią nuorodą: http://www.manoapklausa.lt/apklausa/1041193503/.

Random Posts