Visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto pareigoms užimti

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras skelbia atranką visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto pareigoms užimti

Tarnybinio atlyginimo koeficientas – 3,54

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

– turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos arba visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą ar aukštąjį medicininį išsilavinimą, jeigu mokslai buvo baigti iki 1995 metų;

– žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, rajono Savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius visuomenės sveikatos stiprinimą, priežiūrą;

– mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti raštvedybos taisykles, turėti kompiuterinio darbo įgūdžių.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą.
  2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
  3. Gyvenimo aprašymą.
  4. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes, įgūdžius, reikalingus šioms pareigoms užimti.
  5. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą.

Dokumentai priimami nuo 2017 m. kovo 1 d. iki 2017 m. kovo 24 d. 15.45 val. įskaitytinai adresu: V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė (2 aukštas). Tel. pasiteirauti 8 606 92 032.

 

Random Posts