VARDAN JAUNOS KARTOS

Kurti visuomenę pradedame nuo mažų dienų,  kai ima formuotis vaikų charakteris ir suvokimas.  Jaunosios kartos lytinis, dorinis, socialinis, kultūrinis ugdymas – vienas iš svarbiausių uždavinių, kurį turi atlikti švietimo, sveikatos institucijos ir šeima.

Ugdymo plėtotės centras birželio 11 d.  Panevėžyje organizavo viešąsias konsultacijas „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai“ bendrosios programos įgyvendinimą mokyklose.   Konsultacijose dalyvavo visų rajono ugdymo įstaigų  atstovai – konsultantai, atsakingi už šios programos įgyvendinimą mokyklose bei visuomenės sveikatos biuro atstovas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokyklose.

Susitikime  pasidalinta gerąja patirtimi, aptarti bendradarbiavimo tarp mokytojų (mokyklų) ir visuomenės sveikatos specialistų (savivaldybės visuomenės sveikatos biuro), kylančios  problemos  ir galimybės įgyvendinant „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą“. Svarstyta,  kaip turėtų būti formuojamas programos turinys, kaip gali padėti programos įgyvendinime bendradarbiaudamos  institucijos viena kitai.

 

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė

Gitana Ribinskienė

Random Posts