VANDENS TELKINYJE NAUJOJOJE AKMENĖJE TARP RESPUBLIKOS IR RAMUČIŲ GATVIŲ MAUDYTIS NEREKOMENDUOJAMA

 

 

2017 metų rugpjūčio 1 dieną buvo paimti maudyklų vandens mėginiai iš Ventos upės ties Ventos miesteliu, Pragalvio tvenkinio, Sablauskių tvenkinio ties Menčių kaimu. Taip pat pakartotinis mėginys imtas iš vandens telkinio Naujojoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių gatvių. Mikrobiologiniai maudyklų vandens tyrimai atlikti Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyriuje. Buvo ieškoma vandenyje žarnyno lazdelių ir žarninių enterokokų. Maudyklų vandenyje iš Ventos upės ties Ventos miesteliu, Pragalvio tvenkinio, Sablauskių tvenkinio ties Menčių kaimu šių bakterijų skaičius neviršijo numatatytų normų. O  vandens telkinyje Naujojoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių gatvių žarninių enterokokų aptikta didesnis kiekis nei Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ numatyta. Kol kas rekomenduojama šiame vandens telkinyje nesimaudyti.

 

Panaudota Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyriaus informacija.

Parengė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

Random Posts