Vaikų sveikata Akmenės rajono savivaldybėje 2017 m.

 

Akmenės rajono visuomenės sveikatos biuro vykdoma mokymo įstaigų vaikų visuomenės sveikatos stebėsenos veikla yra labai svarbi prižiūrint vaikų sveikatą.

Kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. tėvai privalo mokymo įstaigai pateikti informaciją apie profilaktinio vaiko sveikatos patikrinimo rezultatus. Visuomenės sveikatos stebėsenos specialisčių, vykdančių sveikatos priežiūrą mokyklose, duomenimis 2017 m. Akmenės rajono mokyklas lankė 1 986 moksleiviai, iš jų 984 mergaitės ir 1 002 berniukai. 98,4 proc. Mokinių 2017-2018 mokslo metų pradžioje pasitikrino sveikatą. Iš patikrintų mokinių skaičiaus, tik 38,6 proc. mokinių yra sveiki, neturi jokio sutrikimo bei nustatytos diagnozės.

Fizinis aktyvumas – vienas iš daugelio sveikatą stiprinančių ir palaikančių veiksnių, tačiau siekiant gerų rezultatų, svarbu atsižvelgti į kiekvieno vaiko individualias ypatybes. Dėl to yra skiriamos 4 fizinio ugdymo grupės. 2017 m. pradžioje pagrindinei ugdymo grupei priskirta 90,4 proc. sveikatą pasitikrinusių mokinių. Parengiamajai grupei – 2,8 proc., specialiajai grupei – 4,5 proc., o 2,3 proc. sveikatą pasitikrinusių mokinių iš viso buvo atleisti nuo fizinio lavinimo pamokų.

Mokyklinio amžiaus vaikams tikrinantis sveikatą, odontologai įvertina dantų ir žandikaulių būklę. Iš 1 955 Akmenės rajone 2017 m. sveikatą pasitikrinusių mokinių, dantų ir žandikaulio būklė įvertinta tik 1 9191 vaikų. Tačiau 0,5 proc. pažymų odontologai užpildė neteisingai. Išanalizavus šiuos duomenis paaiškėjo, kad 22,8 proc. mokinių dantys yra sveiki. Kariesas nustatytas 19,5 proc. vaikų ant pieninių dantų, o ant nuolatinių – 33,1 proc.

Analizuojant mokinių sergamumą tam tikromis ligomis, galima išskirti didesnę mokinių dalį, kuri turi regos sutrikimų (35,7 proc.), endokrininės sistemos, medžiagų apykaitos, mitybos sutrikimų (18,4 proc.) ir  skeleto – raumenų sistemos (12,5 proc.).

Kad vaikų sveikata būtų geresnė, reikia rūpintis sveika jų mityba, ergonomiškai pritaikyti mokymosi ir poilsio vietas, raginti būti fiziškai aktyviais. Regos sutrikimų profilaktika svarbi nuo kūdikystės dienų, skeleto – raumenų sistemos funkcionavimo sutrikimai dažniausiai išryškėja vaiko augimo periodu. Laiku nustačius sutrikimų simptomus bei priežastis, ateityje galima išvengi rimtų sveikatos negalavimų.

 

Akmenės rajono visuomenės sveikatos biuro

visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė

Rūta Čijunskaitė

Random Posts