Vaikų ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro specialistai parengė trečiąjį šių metų „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį  – „Vaikų ligotumo įvairiapusiais raidos sutrikimais apžvalgą“. Informaciniame leidinyje nagrinėjamas įvairiapusių raidos sutrikimų paplitimas 2015–2019 m. tarp 0–7 m. amžiaus Lietuvos vaikų, aptariamos tendencijos, vaikų ligotumas pagal amžiaus grupes, lytį ir gyvenamąją vietą. Taip pat išsamiau nagrinėjamas vaikystės autizmas.

Lietuvoje 0–17 m. amžiaus asmenų ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimų grupės (F84) ligomis 2015–2019 m. didėjo. 2015 m. šis rodiklis buvo 250/100 000 vaikų, o 2019 m. – 452/100 000 vaikų. Absoliutus skaičius padidėjo nuo 1308 (2015 m.) iki 2257 (2019 m.). Berniukų rodiklis visais analizuojamais metais buvo apie 4 kartus didesnis nei mergaičių. 2015–2019 m. tiek berniukų, tiek mergaičių ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais padidėjo 1,8 karto.

Lietuvoje nuo 2015 m. iki 2019 m. vaikų ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais padidėjo visose amžiaus grupėse. Analizuojamu laikotarpiu didžiausias ligotumas buvo registruotas 4–6 m. amžiaus vaikams, o mažiausias – 15–17 m. paaugliams. Didžiausias pokytis stebimas tarp 0–3 m. ir 11–14 m. vaikų, kur ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais nuo 2015 iki 2019 m. padidėjo apie 2 kartus. Stabiliausias rodiklis buvo tarp 15–17 m. amžiaus paauglių, kur jis padidėjo 1,4 karto.

Lietuvoje nuo 2015 m. iki 2019 m. 0–17 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruotas vaikystės autizmas (F84.0), skaičius, tenkantis 100 000 vaikų, padidėjo nuo 93 iki 194.3 (abs. sk. – nuo 485 iki 970). Analizuojamu laikotarpiu berniukų vaikystės autizmo rodiklis buvo apie 4 kartus didesnis nei mergaičių (kaip ir ligotumo įvairiapusiais raidos sutrikimais). Berniukų ligotumas vaikystės autizmu nuo 2015 m. iki 2019 m. padidėjo 2 kartus, o mergaičių – 2,3 karto.

Didžiausias vaikų (0–17 m.) ligotumas vaikystės autizmu 2019 m. buvo Kalvarijos (433,7/100 000 vaikų, abs. sk. – 9), Palangos m. (307,7/100 000 vaikų, abs. sk. – 8) ir Šiaulių m. (299,7/100 000 vaikų, abs. sk. – 51) savivaldybėse. Mažiausias Šakių r. (42,7/100 000 vaikų, abs. sk. – 2), Ignalinos r. (49.3/100 000 vaikų, abs. sk. – 1) ir Šiaulių r. (68.6/100 000 vaikų, abs. sk. – 5) savivaldybėse. Neringos sav. tais metais atvejų nebuvo. Akmenės rajono savivaldybėje rodiklis siekė 281,7/100 000 vaikų, abs. sk. – 9.

Straipsnyje panaudota Higienos instituto informacija

Parengė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

Random Posts