„TYLOS STEBUKLINGA VERSMĖ“

Kiekvienais metais paskutinįjį balandžio mėnesio trečiadienį minima Tarptautinė triukšmo suvokimo diena.

Akcijos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į visiems aktualią triukšmo problemą, skatinti kurti tylesnę gyvenamąją, mokymosi ir darbo aplinką, ugdyti bendruomenės atsakomybę už tylios aplinkos puoselėjimą, ugdyti vaikų supratimą apie triukšmą. Siekiama ne tik pabrėžti didesnį vaikų pažeidžiamumą dėl neigiamo triukšmo poveikio esamoje aplinkoje, renginiuose ar, pavyzdžiui, garsiai klausantis muzikos ausinukais, bet ir ugdyti atsakomybę dėl pačių vaikų keliamo triukšmo jiems augant ir vėliau esant suaugusiais.

Tą dieną rajono darželiuose vaikai žaidė ,,tylos karalių”, klausėsi natūralių gamtos garsų (paukščių čiulbėjimo, jūros ošimo, vandens čiurlenimo). Pradinių klasių mokiniai piešė piešinius šia tematika ir mokyklose surengė parodas. Mokyklų ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų stenduose puikavosi „tylos receptai“, triukšmo daromos žalos sveikatai pasekmės. Akcijos dieną mokyklose skambučiai nedrumstė tylos, pamokų ir pertraukų laikas buvo sekamas laikrodžių pagalba, mažiau girdėjosi telefono garsų. Visose mokyklose paprašyta mokinių prisijungti prie skelbiamos tylos minutės, vieną minutę pabuvome tylūs.

Pokalbiuose ir pastebėjimuose su mokiniais ir mokytojais buvo pasidžiaugta, kad šita diena kitokia –  tylesnė mokykla, tylesnės pertraukos, o ir savijauta, pasibaigus pamokoms, geresnė. Visi supratome tylos svarbą, tik akcijos kasdien nevyksta.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė Gitana Ribinskienė

Random Posts