SUAUGUSIŲJŲ GYVENSENOS TYRIMAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

Informuojame, kad š. m. kovo – gegužės mėnesiais visose Lietuvos savivaldybėse yra vykdomas suaugusiųjų gyvensenos tyrimas, kuriam metodiškai vadovauja Higienos institutas. Apklausiami savivaldybės atsitiktiniu būdu atrinkti 18 metų amžiaus ir vyresni gyventojai. Tyrimu siekiama atskleisti esamą gyvensenos situaciją Lietuvoje ir Akmenės rajono savivaldybėje, taip pat stebėti gyvensenos rodiklių pokyčius savivaldybėse. Klausimyne klausiama apie mitybos įpročius, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, fizinį aktyvumą, savivaldybėje teikiamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos raštingumą. Apklausa yra anoniminė, konfidencialumas garantuojamas, duomenys bus panaudoti tik apibendrintai statistinei analizei ir tyrimo išvadoms.

Prašome gyventojų būti geranoriškais ir aktyviai dalyvauti apklausoje.

Akmenės rajono savivaldybėje šią apklausą vykdo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Apklausėjas (tik moterys) galima atpažinti pagal jų aprangos detalę –  raudoną kepuraitę su Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro logotipu.

Daugiau informacijos apie gyvensenos tyrimo vykdymą gali suteikti Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė,  el. p. ruta.cijunskaite@akmenesvsb.lt.

Random Posts