Saugus elgesys prie geležinkelio bėgių

Saugus elgesys prie geležinkelio bėgių

Rūpindamiesi Jūsų saugumu, primename, kokių taisyklių būtina laikytis geležinkelio stotyje, keleivių perone ar traukinyje:

 • Geležinkelio kelią pereikite tik specialiai įrengtomis pėsčiųjų perėjomis, tuneliais, tiltais, viadukais ir kitose atitinkamais informaciniais ženklais pažymėtose vietose.
 • Keleivių perone stovėkite saugiu atstumu nuo bėgių, kad Jūsų nepasiektų pravažiuojančio traukinio sukeltas oro srautas, neperženkite keleivio perono kraštą žyminčios ištisinės linijos, neikite prie traukinio, kol jis visiškai nesustojo.
 • Įlipkite į vagoną ar išlipkite iš jo tik traukiniui visiškai sustojus, netrukdykite kitiems keleiviams.
 • Geležinkelio stotyse lipdami laiptais ar eskalatoriumi laikykitės dešinės pusės.
 • Nepalikite be priežiūros vaikų, ypač įlipdami į vagoną ar išlipdami iš jo.
 • Nepalikite dviračių ar kitų transporto priemonių tam neskirtose vietose.
 • Nepalikite be priežiūros savo asmeninių daiktų.
 • Pastebėję be priežiūros paliktus nešulius, įtartinus paketus ar kitus bešeimininkius daiktus jų neliekite ir nedelsdami apie tai informuokite artimiausią geležinkelio ar apsaugos darbuotoją, policijos pareigūnus arba paskambinkite tel. 112.
 • Įvykus ypatingai (pavojingai) situacijai, nepanikuokite, griežtai laikykitės geležinkelio ar apsaugos darbuotojų, policijos, kitų specialiųjų tarnybų pareigūnų nurodymų, stenkitės nedelsdami palikti pavojingą vietą pažymėtais evakuacijos maršrutais.
 • Nesant galimybės palikti pavojingo įvykio vietos, stenkitės pasitraukti kuo toliau nuo jis į saugiausią zoną.

Draudžiama:

 • vaikščioti geležinkelio bėgiais;
 • pereiti geležinkelio kelią tam nenustatytose vietose;
 • įlipti į vagoną ar išlipti iš jo judant traukiniui;
 • stovėti ant vagono laiptelių ar perėjimo tarp vagonų aikštelėse;
 • persisverti per vagono langus ar duris, kaišioti pro juos galvą, rankas ar daiktus;
 • be reikalo naudoti ekstremalaus iškvietimo ar kitas signalizacines sistemas;
 • turėti su savimi neįpakuotus ar be dėklo daiktus, kurie gali traumuoti kitus keleivius ar sutepti jų daiktus;
 • geležinkelio stoties teritorijoje žaisti judriuosius žaidimus, kurie blaškytų aplinkinių dėmesį, naudotis mechaninėmis transporto priemonėmis (išskyrus neįgaliųjų vežimėlius);
 • palikti be priežiūros vaikus, sėdėti, gulėti ant laiptų, prie avarinių ar atsarginių išėjimų, taip pat kitose tam neskirtose vietose;
 • būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų;
 • vartoti alkoholį ar rūkyti tam nenustatytose vietose;
 • turėti su savimi ar vežti traukiniu sprogiąsias, degiąsias, nuodingąsias, lakiąsias, radioaktyviąsias ar pavojingąsias medžiagas;
 • vedžioti šunis be pavadėlio ir antsnukio, laikyti kitus gyvūnus stoties teritorijoje ar keliauti su jais traukinio be specialaus gyvūnams vežti skirto konteinerio.

Panaudota AB „Lietuvos geležinkeliai“ informacija

 

Random Posts