Saugaus eismo savaitė Papilės Simono Daukanto gimnazijoje                        

Jos metu pradinių klasių mokiniai ypatingą dėmesį skyrė saugiam eismui. Vaikai pakartojo, kuriuo keliu ir kaip saugiausiai ateiti į mokyklą ir pareiti iš mokyklos namo.  Ką daryti , jei susižeistume, kaip suteikti pirmąją pagalbą įvykus nelaimei.  Mokiniai išmoks suprasti ką daryti susižeidus, kad galėtume padėti sau, draugams ir šeimos nariams. Aiškinomės , kad net mažus įbrėžimus reikia nuplauti, kad pašalintume mikrobus, nes jie gali patekti į mūsų organizmą. Jei žaizda ar įpjovimas labai dideli, reikia kreiptis pagalbos į suaugusius.  Įgytas teorines žinias 3b klasės vaikai galėjo pritaikyti praktiškai, kaip jie nuo šiol teiks pirmąją pagalbą.

VSPS Dalia Raugienė

Random Posts