PRIKLAUSOMYBIŲ, SMURTO IR SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS PRISTATYMO KONFERENCIJA

2018 m. lapkričio 14 d. Naujosios Akmenės kultūros rūmuose įvyko Priklausomybių, smurto ir savižudybių prevencijos programos pristatymo konferencija. Visuomenei pristatyta programa, jos tikslai bei įgyvendinimo priemonės. Tai puikus pavyzdys, kai Akmenės rajono savivaldybės iniciatyva suburtos socialinės paskirties, sveikatos, švietimo, vaiko teisių apsaugos, teisėsaugos įstaigos bei nevyriausybinės organizacijos susivienijo vieningam darbui, minėtų problemų sprendimui, pagalbos tinklo organizavimui bei prevencijai.
Konferencijoje be programos veiklas įgyvendinančių institucijų, NVO atstovų, pasisakė ir svečiai: profesorius Valentinas Mačiulis, psichologė Valija Šap ir ,, Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu“ centro atstovė Kristina Mišinienė.

Random Posts