PREVENCINĖ AKCIJA …

Ne vie­ne­rius metus visuomenės sveikatos biuras rajono ugdymo įstaigose atlieka tyrimus dėl narkotinių  medžiagų paplitimo aplinkoje, ir rezultatai tikrai nedžiugina.  Prevenciją psichotropinių medžiagų paplitimui  vykdo ir Akmenės rajono policijos komisariato  pareigūnai.

„Saulėtekio“ progimnazijoje kvai­ša­lų pėdsakų ieš­ko­jo iš­mo­ky­tas Telšių ap­skri­ties vyriausiojo po­li­ci­jos komisariato šuo ATILAS kar­tu su ki­no­lo­gu bei Akmenės rajono policijos komisariato pareigūne R. Vėlavičiene.

Pre­ven­ci­nė ak­ci­ja su­reng­ta pamokų metu gegužės 6 die­ną. Ki­no­lo­go ly­di­mas šuo ATILAS pa­tik­ri­no moks­lei­vių asmenines rūbų spinteles ir visų džiaugsmui neleistinų medžiagų pėdsakų neaptiko. Ši prevencinė akcija ne pirma ir tikrai nepaskutinė.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Gitana Ribinskienė

 

 

Random Posts