PRASIDĖJUS MAUDYMOSI SEZONUI TIRIAMAS MAUDYMOSI VIETŲ VANDUO

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (toliau – HN 92:2018), Akmenės rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) yra atsakinga už maudyklų vandens kokybės stebėsenos vykdymą. Nuo šių metų įsigaliojus naujai HN 92:2018 redakcijai, yra tiriamas ne tik vanduo, bet ir smėlis. Oficialus maudymosi sezonas prasideda birželio 1 d. ir baigiasi rugsėjo 15 d. Šiais metais pirmieji smėlio ir vandens tyrimai buvo atlikti gegužės 26 d. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyrius pateikė pirmuosius mikrobiologinio tyrimo protokolus (kiekviena maudykla patikrinta po 1 kartą, 1 lentelė), kurių rezultatai parodė, kad visose maudymosi vietose tarša NEVIRŠIJA normų. Ištirtame smėlyje helmintų (parazitinių kirmėlių) ir jų kiaušinėlių nenustatyta.

Savivaldybėje yra tiriamos šios maudymosi vietos: Sablauskių, Pragalvio, Ramučių, Akmenės, Kivylių ir Kruopių tvenkiniai, Ventos upė ties Ventos miestu, Ventos upė ties Papilės miesteliu, Šaltiškių tvenkinys (karjeras) prie Papilės, Virvytės upė ties Kairiškių kaimu, Pakalniškių tvenkinys (karjeras), tvenkinys Naujojoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių g. Sablauskių, Pragalvio tvenkiniai ir Ventos upė ties Ventos miestu bus tiriami 8 kartus per maudymosi sezoną, o kitos vietos – 4 kartus. Prie maudymosi vietų esantis smėlis bus tiriamas 4 kartus imant po du mėginius maudymosi sezono metu.
Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į HN 92:2018 reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens. Smėlyje neturi būti helmintų (parazitinių kirmėlių) ir jų kiaušinėlių. Jei bus nustatyta tarša, bus atliekami pakartotiniai tyrimai. Išplitus melsvadumbliams, taip pat bus atliekamas mikrobiologinis tyrimas.
Jeigu kyla abejonių dėl vandens švaros, po maudynių ežere ar tvenkinyje reikėtų nusiprausti po dušu ar bent jau prieš valgant nusiplauti rankas.
Išsamų maudymosi vietų tyrimo grafiką rasite čia: https://www.akmene.lt/veiklos-sritys/sveikata/informacija-apie-maudyklas/391

1 lentelė (2021-05-26 maudyklų vandens tyrimų rezultatai)

Nr. Maudymosi vietos pavadinimas* Žarninių enterokokų skaičius 100 ml

(norma 100 vnt./100 ml)

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius 100 ml

(norma 1000 vnt./100 ml)

1. Sablauskių maudykla (Sablauskių tvenkinys ties Menčių kaimu) 13 13
2. Vandens telkinys Naujojoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių g. 19 33
3. Ramučių tvenkinys 12 6,3
4. Šaltiškių karjero maudykla 29 34
5. Kivylių tvenkinys <1 <1
6. Akmenės tvenkinys <1 8,5
7. Pragalvio maudykla (Pragalvio tvenkinys) <1 2
8. Ventos maudykla (Ventos upė ties Ventos miestu) 33 100
9. Papilės maudykla (Ventos upė ties Papilės miesteliu) 11 28
10. Virvytės upė ties Kairiškiais 23 66
11. Kruopių parko tvenkinys <1 8,6
12 Pakalniškių tvenkinys (karjeras) <1 2

*Maudymosi vietose nepastebėta nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyrius pateikė pakartotinus, birželio 9 dienos mikrobiologinio vandens tyrimo protokolus, kurių rezultatai parodė, kad Sablauskių, Pragalvių ir Ventos maudyklose maudytis yra SAUGU, nes maudymosi vietose tarša neviršija normų.

2 lentelė (2021-06-09 maudyklų vandens tyrimų rezultatai)

Nr. Maudymosi vietos pavadinimas* Žarninių enterokokų skaičius 100 ml

(norma 100 vnt./100 ml)

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius 100 ml

(norma 1000 vnt./100 ml)

1. Sablauskių maudykla (Sablauskių tvenkinys ties Menčių kaimu) <1,0 15
2. Pragalvio maudykla (Pragalvio tvenkinys) 3,0 4,1
3. Ventos maudykla (Ventos upė ties Ventos miestu) 3,0 15

*Maudymosi vietose nepastebėta nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų

Random Posts