PRADEDAMA REGISTRACIJA Į ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOS UŽSIĖMIMUS

 

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo ankstyvosios intervencijos programą, skirtą 14-21 metų jaunuoliams, nereguliariai vartojantiems alkoholį ar psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet dar neturintiems priklausomybės požymių.

Kas yra ankstyvoji intervencija?

Ankstyvoji intervencija yra apibrėžiama kaip socialinių pedagoginių bei psichologinių  pagalbos priemonių taikymas vaikams, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, siekiant skatinti nevartojimą.

Ankstyvosios intervencijos programa (toliau – Programa) yra parengta įgyvendinant tarptautinį projektą „FreD goes net“, kuriame dalyvavo 17 Europos Sąjungos šalių. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, kaip asocijuotas šio projekto partneris, gavo leidimą adaptuoti Programą ir nuo 2013 metų ją diegia Lietuvoje.

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų  medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą.

Programos uždaviniai:

 • Motyvuoti nepilnamečius asmenis atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.
 • Suteikti žinių apie psichoaktyviųjų medžiagų keliamą žalą.
 • Keisti nepilnamečių požiūrį į savo elgesį ir įpročius (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą).

Ankstyvosios intervencijos programos turinys:

 1. Pradinis pokalbis.
 2. Pagrindinė programos dalis, praktiniai užsiėmimai:
  -Susipažinimas, teisiniai aspektai ir žinios apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą.
  -Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumai ir priklausomybės vystymasis.
  -Rizikos ir apsauginiai veiksniai.
  -Praktiniai patarimai, kaip keisti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, galimybės gauti reikiamą pagalbą ir paramą.
 3. Baigiamasis pokalbis.

Mokymai vykdomi suformavus 6 – 8 jaunuolių grupę  (nuo 14 iki 21 metų). Programos trukmė: 8 valandos.

 

Kaip patekti į programą:

 • Nukreipia teismas ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas) už Administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus arba savivaldybės administracijos direktorius, kai savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos siūlymu asmeniui yra skirta vaiko minimalios priežiūros priemonė.
 • Savanoriškai prevenciniais tikslais, kai vaikas eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja alkoholį ar narkotikus. Registruoja tėvai. Savarankiškai nepilnametis asmuo gali registruotis nuo 16 metų amžiaus.

Daugiau informacijos gali suteikti:

Skaistė Norvaišienė tel. 8 425 37541; skaiste.norvaisiene@akmenesvsb.lt

Ingrida Jokubauskė tel. 8 425 37541; ingrida.jokubauskė@akmenesvsb.lt

Gitana Ribinskienė tel. 8 683 04112; gitana.ribinskiene@akmenesvsb.lt

Jei nepilnametis asmuo eksperimentuoja psichoaktyviomis medžiagomis – tai įspėjimas, kad jam reikia pagalbos formuojant atsakingą požiūrį į minėtų medžiagų vartojimą. Vienas ir būdų padėti –  nukreipti dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

 

Random Posts