PAPILĖS MAUDYKLOJE, KIVYLIŲ TVENKINYJE IR VIRVYTĖS UPĖJE TIES KAIRIŠKIAIS MAUDYTIS JAU GALIMA

Šių metų liepos 15 dieną pagal maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, buvo nerekomenduojama maudytis Papilės maudykloje, Kivylių tvenkinyje ir  Virvytės upėje ties Kairiškiais, kadangi mikrobiologiniai rodikliai viršijo nustatytas ribas. Šių metų liepos 19 d.  papildomai atlikti maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai iš minėtų vandens telkinių. Informuojame, jog tirtų parametrų vertės atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus, tad ir šiuose vandens telkiniuose maudytis galima.

 

Parengė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

 

 

 

 

 

Random Posts