Oro kokybės tyrimų duomenys

Liepos 26 d. vyraujant nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms (silpnas vėjas, sausi orai), kietųjų dalelių koncentracija aplinkos ore padidėjo,
Kaune Noreikiškėse vidutinė paros KD10 koncentracija viršijo ribinę vertę. Daugiausia įtakos oro užterštumo padidėjimui galėjo turėti pakeltoji tarša (dėl
transporto bei netoliese OKT stoties vykdomų žemės ūkio darbų). Dėl karštų ir saulėtų orų padidėjo ir ozono koncentracija aplinkos ore – Kaune
Noreikiškėse užfiksuotas 8 val. maksimaliai O3 koncentracijai nustatytos normos viršijimo atvejis.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, liepos 27-28 d. daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, laikysis karšti orai. Pūs
vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties, liepos 28 d. – pietvakarių, vakarų krypčių vėjas.
Sąlygos teršalams sklaidytis bus vidutiniškai palankios, jų ribinių verčių viršijimo tikimybė nedidelė.
Detalesnius oro kokybės tyrimų duomenis galima rasti AAA interneto svetainės http://aaa.lrv.lt nuorodoje ORO KOKYBĖ ŠIANDIEN.

Random Posts