Noriu augti sveikas

Akmenės gimnazijoje balandžio 27 – 29 d. pravesti sveikatos ugdymo mokymai 2 – 3 klasių mokiniams. Mokiniams buvo priminta apie sveikos mitybos ir asmens higienos principus bei svarbą sveikatai ir apsisaugojimui nuo ligų. Mokiniai pildė
užduočių knygutes ,,Asmens higiena“ ir ,,Mityba“, kurias padovanojo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Nespėjusieji užduotėlių atlikti pamokos metu, jas užbaigė namuose.

Vaikų sveikatinimo klausimai aktualūs ir Akmenės vaikų lopšelio – darželio ,,Gintarėlis“ ugdytinių tėvams. Tuo tikslu į visuotinį tėvų susirinkimą, vykusį gegužės 13 d., Akmenės vaikų lopšelyje – darželyje ,,Gintarėlis“, buvo pakviestos Akmenės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Dalia Sketrė, visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė, atliekanti direktorės pareigas Gitana Ribinskienė ir
visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Justina Kazickaitė. Viešnios trumpai pristatė Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą bei atsakė į tėvų klausimus apievaikų sveikatą.

 

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Genė Meižienė

Random Posts