Narkotinių medžiagų aptikimo aplinkoje tyrimų rezultatai rajono ugdymo įstaigose  2017-11-23.

 

 

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras jau kelinti metai iš eilės Akmenės rajono ugdymo įstaigose atlieka narkotinių medžiagų paplitimo aplinkoje testus.

Šių tyrimų tikslas – diegti ir puoselėti rajono ugdymo įstaigose nepritarimo narkotikų vartojimui idėją, stiprinti moksleivių atsakomybės jausmą už švarią nuo narkotikų aplinką, atkreipti mokyklos bendruomenės, visuomenės dėmesį į esamą problemą, taikyti prevencines priemones.

Testavimui naudojamos narkotinių medžiagų testavimo priemonės ,,iDENTA Touch and know“, kurių pagalba galima aplinkoje (ant paviršių) aptikti sintetinius narkotikus – heroiną, amfetaminą, metaamfetaminą, ekstazi, ketaminą, metadoną, PCP, PMA, DMT, kreką ir kitus narkotikus (iš viso 21 sintetinę narkotinę medžiagą) ir antrasis testas, kuris padeda aptikti augalinės kilmės narkotikus – marichuaną ir hašišą. Reiktų atkreipti dėmesį, kad aplinkos testavimas šiais testais neparodo  narkotinių medžiagų vartojimo fakto, o tik narkotinių medžiagų pėdsakų aptikimą mokyklų patalpose.

2017 metų lapkričio 9 dieną minėtas testavimas atliktas 7 rajono ugdymo įstaigose. Iš viso paimti 49 mėginiai, iš kurių 26 mėginiai patvirtino narkotinių medžiagų pėdsakų buvimą, 23 mėginiai rodė neigiamus rezultatus. Lyginant su praėjusiais tyrimais, tai galime pastebėti, kad teigiamų mėginių, patvirtinančių narkotinių medžiagų pėdsakų buvimą aplinkoje, skaičius ženkliai išaugo (2016 metų kovo mėnesį iš 42 mėginių – 6 buvo teigiami, 2016 metų lapkričio mėnesį iš 40 mėginių – 3 buvo teigiami). Narkotinių medžiagų pėdsakai randami ir tose ugdymo įstaigose, kuriose iki šiol jų nebuvo rasta. Vis dažniau randami ir sintetinių narkotinių medžiagų pėdsakai, nors iki šiol vyravo augalinės kilmės narkotinių medžiagų pėdsakai. Augalinės kilmės narkotinių medžiagų pėdsakų randama daugiau mergaičių susibūrimo vietose nei berniukų susibūrimo vietose.

Ugdymo įstaigoms rekomenduota:

  • supažindinti mokyklos bendruomenę su tyrimo rezultatais;
  • stiprinti ugdymo įstaigų darbuotojų gebėjimus atpažinti narkotines medžiagas vartojančius asmenis, reaguoti ir organizuoti tokiam vaikui reikiamos pagalbos tinklą;
  • kurti ugdymo įstaigose tokią aplinką, kurioje nebūtų toleruojamas narkotinių medžiagų vartojimas, o vartojantys moksleiviai būtų motyvuojami kreiptis pagalbos;
  • teikti informaciją tėvams apie narkotinių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus organizmui bei informaciją tėvams, kur kreiptis įtarus vaiką dėl narkotinių medžiagų vartojimo (tėvų susirinkimų metu, elektroninių dienynų pagalba ir kt.).

Visuomenės sveikatos biuras ir toliau žada vykdyti prevencinę švietėjišką veiklą narkotinių medžiagų vartojimo srityje (teikti visuomenei, ugdymo įstaigoms, vaikus auginantiems tėveliams informaciją apie narkotikų žalą/poveikį žmogaus organizmui bei vartojančių asmenų narkotines medžiagas atpažinimo būdus (paskaitos, akcijos, lankstinukai); visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys ugdymo įstaigose, teikia informaciją tėvams kur kreiptis įtarus vaiką dėl narkotinių medžiagų vartojimo (tėvų susirinkimų metu, individualių konsultacijų metu ir kt.); organizuoja mokiniams paskaitėles, pamokėles apie narkotinių medžiagų vartojimo žalą ir poveikį žmogaus organizmui) bei periodiškai ir toliau vykdyti narkotinių medžiagų pėdsakų ugdymo įstaigų aplinkoje tyrimus.

 

Inga Griciuvienė, Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė

Dalios Sketrės nuotr. Akmenės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos posėdyje, kuriame dalyvavo Savivaldybės vadovai ir įvairių įstaigų, organizacijų atstovai, aptarta esama būklė ir prevencinės priemonės

Random Posts