Mokymai auklėtojų padėjėjoms

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras š. m. spalio 18 – 20 dienomis organizavo mokymus ,,Ikimokyklinio ugdymo įstaigos auklėtojos padėjėjos ir ugdymo proceso dalyvių sėkmingas bendravimas ir bendradarbiavimas”. Mokymus vedė Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio–darželio ,,Gintarėlis“ pedagogės, logopedė, PPT tarnybos psichologė, Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Mokymų tikslas – suteikti žinių apie auklėtojų padėjėjų ir auklėtojų sėkmingą bendravimą ir bendradarbiavimą. Pedagogės suteikė ne tik teorinių ir praktinių žinių, bet ir pateikė įvairią filmuotą medžiagą bei dalyvius įtraukė į diskusiją. Mokymų metu auklėtojų padėjėjoms pateiktos anketos ,,Kaip aš tobulėju savo darbe”.

Mokymų metu kalbėta ir apie ikimokyklinio amžiaus vaikų raidą, specialiųjų poreikių vaikų atpažinimą bei jiems skirtos pagalbos ir paramos būdus.

Svarbų vaidmenį vaiko gyvenime atlieka asmens higiena, kurios pagrindus pradeda kurti šeima. Šiuo klausimu visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Genė Meižienė pateikė parengtą pranešimą ,,Vaiko asmens higiena“. Pranešimu metu specialistė auklėtojų padėjėjas supažindino su naujai parengta ir patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Genė Meižienė

mokymai

Random Posts