MAUDYTIS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLOSE SAUGU!

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad rugpjūčio 19 d. buvo paimti maudyklų vandens mėginiai iš: Kruopių parko tvenkinio, Pakalniškio tvenkinio (karjero), Sablauskių tvenkinio (ties Menčių kaimu), vandens telkinio Naujoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių g., Ramučių tvenkinio, Vadaksties upės ties Klykolių kaimu, Kivylių tvenkinio, Akmenės tvenkinio, Pragalvio tvenkinio, Ventos upės (ties Ventos miestu), Virvytės upės ties Kairiškiais, Papilės maudyklos (ties Papilės miesteliu). Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų (KSV) 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000 / 100 ml vandens. Visose minėtose maudyklose šie mikrobiologiniai parametrai neviršijo nustatytų ribų.

Taip pat buvo imti smėlio mėginiai iš Ramučių tvenkinio paplūdimio, Vadaksties upės ties Klykolių kaimu paplūdimio, Pragalvio tvenkinio paplūdimio, Ventos upės (ties Ventos miesteliu) paplūdimio kairės ir dešinės pusių. Kiminų kiaušinėlių ir lervų smėlyje neaptikta.

Maudytis Akmenės rajono savivaldybės maudyklose yra saugu.

 

 

Paruošė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

Random Posts