Maudyklų vandens kokybė

Nacionalinėje visuomenės sveikatos laboratorijoje, Šiaulių skyriuje, 2016 m. liepos 12 d. buvo atliekami Akmenės rajono savivaldybės maudyklų vandens tyrimai. Mėginiai imti iš Ventos upės ties Ventos miesteliu, Pragalvio tvenkinio ir Sabliauskių maudyklos (Sabliauskių tvenkinys ties Menčių kaimu). Tirtas žarninių lazdelių ir žarninių enterokokų skaičius. Visuose mėginiuose mikrobiologiniai rodikliai neviršijo leistinų Lietuvos Respublikos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ higienos normoje reikalavimų. Šiose maudyklose vandens kokybė gera ir juose galima saugiai maudytis.

Parengė: visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

 

Random Posts