Maudyklų vandens kokybė gera

2016 m. rugsėjo 9 dieną Nacionalinėje visuomenės sveikatos laboratorijoje Šiaulių skyriuje buvo atliekami Akmenės rajono savivaldybės maudyklų vandens tyrimai. Mėginiai imti iš pagrindinių rajono maudyklų: Ventos upės ties Ventos miesteliu, Pragalvio maudyklos (Pragalvio tvenkinio) ir Sablauskių maudyklos (Sablauskių tvenkinys ties Menčių kaimu). Tirtas žarninių lazdelių ir žarninių enterokokų skaičius. Visuose mėginiuose mikrobiologiniai rodikliai neviršijo leistinų Lietuvos Respublikos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ higienos normoje reikalavimų. Šiose maudyklose vandens kokybė gera.

Parengė: visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

 

 

Random Posts