MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖ GERA

2020 m. rugsėjo 7 dieną buvo paimti vandens mėginiai iš šių vandens telkinių Akmenės rajono savivaldybėje: Ventos upės (ties Ventos miestu), Pragalvio tvenkinio bei Sablauskių tvenkinio (ties Menčių kaimu). Maudyklų vandens mėginiuose tirtas žarninių enterokokų skaičius ir žarninių lazdelių (Escherichia coli) labiausiai tikėtinas skaičius. Gavus tyrimų rezultatus, šių mikroorganizmų skaičius neviršijo nustatytų normų Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. Maudytis šiuose vandens telkiniuose yra saugu.

 

Paruošė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

 

 

Random Posts