MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras primena, kad pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ kas dvi savaites nuo birželio pradžios iki rugsėjo 15 d. turi būti atliekami maudyklų vandens kokybės tyrimai.

2020 m. liepos 29 d. buvo atlikti maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai Akmenės rajono savivaldybėje. Tikrinamas buvo šių vandens telkinių vanduo: Kruopių parko tvenkinyje, Pakalniškių tvenkinyje (karjere), Sablauskių tvenkinyje (ties Menčių kaimu), vandens telkinyje Naujoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių g., Ramučių tvenkinyje, Akmenės tvenkinyje, Pragalvio tvenkinyje, Kivylių tvenkinyje, Ventos upėje (ties Ventos miestu), Virvytės upėje ties Kairiškiais, Papilės maudykloje (ties Papilės miesteliu), Šaltiškių karjero tvenkinio maudykloje prie Papilės.

Nustatyta, kad tirtų parametrų vertės atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus ir yra puikios kokybės.

Taip pat buvo tirtas smėlis iš paplūdimių prie vandens telkinio Naujoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių g., prie Kivylių tvenkinio, prie Ventos upės (ties Ventos miestu), prie Pragalvio tvenkinio, prie Ramučių tvenkinio. Nei viename smėlio mėginyje neaptikta kirminų kiaušinėlių ar lervų.

 

Parengė   visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

 

Random Posts