MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Šalyje maudymosi sezonas prasideda birželio 1-ą ir tęsiasi iki rugsėjo 15 dienos. Atsižvelgiant į Lietuvos higienos normą HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė, maudyklų vandens kokybės tyrimai turi būti pradedami likus dviem savaitėms iki maudymosi sezono, t. y. nuo gegužės 15 dienos, ir reguliariai atliekami kas dvi savaites birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais iki rugsėjo 15 dienos.

Vandens mėginiai imti jau antrą kartą šį sezona – birželio 4 d., iš šių vandens telkinių: Pragalvio tvenkinys, Sabliauskių tvenkinys, Ventos upė ties Ventos miesteliu. Tirti parametrai – žarninės lazdelės (Escherichia coli) ir žarniniai enterokokai. Vandens kokybės tyrimai parodė, kad Akmenės rajono savivaldybės maudyklų vanduo yra puikios kokybės ir maudytis juose galima.

 

Parengė: visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

 

Random Posts