MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

2020 m. rugpjūčio 12 d. buvo atlikti Akmenės rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai. Tikrinamas buvo šių vandens telkinių vanduo: Pragalvio tvenkinyje, Sablauskių tvenkinyje (ties Menčių kaimu), Ventos upėje (ties Ventos miestu). Nustatyta, kad tirtų parametrų vertės atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus ir maudyklose vanduo yra puikios kokybės.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos specialistai primena, kad būtina likti saugiems vandenyje ir šalia vandens:

  • Būdami su nemokančiu plaukti vaiku šalia vandens ar vandenyje, nenutolkite nuo jo toliau nei pasiekia jūsų rankos.
  • Plaukiokite saugiose vandenyse, kuriuos prižiūri gelbėtojai.
  • Jei namuose auga mažamečiai nemokantys plaukti vaikai, siekdami juos apsaugoti, aptverkite namų baseinus ar tvenkinius iš visų pusių tvora.
  • Vaikai, nepatyrę plaukikai, taip pat asmenys, kurie plaukia vandens transportu privalo dėvėti liemenes būdami šalia ar ant vandens.
  • Išmokite plaukti patys ir kuo anksčiau išmokykite plaukti savo vaikus.

 

Parengė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

 

Random Posts