MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖ

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad rajono maudyklose maudytis saugu. Maudyklų vandens mikrobiologinės taršos rodikliai (bandiniai laboratoriniams tyrimams paimti rugpjūčio 5 d.) atitinka Lietuvos higienos normos HN92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Vanduo tyrimams buvo paimti iš 3 rajone įteisintų maudyklų: Sablauskių tvenkinio (ties Menčių kaimu), Pragalvio tvenkinio, Ventos upės (ties Ventos miestu).

Parengė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

Random Posts