MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖ

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad rajono maudyklose maudytis saugu. Maudyklų vandens mikrobiologinės taršos rodikliai (bandiniai laboratoriniams tyrimams paimti rugpjūčio 6 d.) atitinka Lietuvos higienos normos HN92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Vanduo tyrimams yra imamas iš 3 rajone įteisintų maudyklų: Sablauskių maudykla (Sablauskių tvenkinys ties Menčių kaimu), Pragalvio maudykla (Pragalvio tvenkinys), Ventos maudykla (Ventos upė ties Ventos miestu).

Poilsiautojams primename, kad paplūdimiuose draudžiama vedžioti šunis, kitus gyvūnus, plauti transporto priemones, šiukšlinti. Poilsiautojų saugumas, vandens telkinių, supančios aplinkos švara labai priklauso nuo pačių žmonių elgsenos.

Primename pagrindines taisykles, kurias reiktų prisiminti brendant į vandens telkinį:

 1. Plaukiok su kitais žmonėmis, niekada neplaukiok vienas.
 2. Neplaukiok iškart po valgio.
 3. Neplaukiok tamsoje, kai esi įkaitęs nuo saulės ar pavargęs.
 4. Venk plaukioti keistose, nepažįstamose vietose.
 5. Niekada neplauk paskui dreifuojančius objektus.
 6. Nemirk vandenyje per ilgai.
 7. Neplauk giliai į jūrą.
 8. Plauk lygiagrečiai krantui ir arti jo.
 9. Klausyk gelbėtojų ir plaukiok vėliavėlėmis paženklintame plote.
 10. Nenaudok pripučiamų čiužinių, ratų ir panašių daiktų jūroje.
 11. Atkreipk dėmesį į ženklinimą paplūdimyje.
 12. Niekada nesityčiok iš kitų ir neversk rizikingai elgtis.
 13. Prieš nešdamasis į vandens telkinį plaukimo įrangą, išmok ja naudotis.
 14. Išmok pirmosios pagalbos pagrindus.

 

Parengė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

Random Posts