MAUDYKLŲ VANDENS IR SMĖLIO KOKYBĖ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

2020 m. rugpjūčio 26 d. atlikti Akmenės rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai. Tikrinamas buvo šių vandens telkinių vanduo: Sablauskių tvenkinyje (ties Menčių kaimu), Pragalvio tvenkinyje, Ventos upėje (ties Ventos miestu), Papilės maudykloje (ties Papilės miesteliu), Akmenės tvenkinyje, Kivylių tvenkinyje, Kruopių parko tvenkinyje, Virvytės upėje ties Kairiškiais, Pakalniškių tvenkinyje (karjere), vandens telkinyje Naujoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių g., Ramučių tvenkinyje, Šaltiškių karjero tvenkinio maudykloje prie Papilės. Nustatyta, kad tirtų parametrų vertės atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus ir maudyklose vanduo yra puikios kokybės.

Taip pat buvo tirti paplūdimio smėlio mėginiai. Mėginiai imti iš šių vietų: paplūdimio ir žaidimo aikštelės šalia vandens telkinio Naujoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių g., paplūdimio šalia Kivylių tvenkinio, paplūdimio šalia Ramučių tvenkinio, žaidimų aikštelės šalia Ventos upės (ties Ventos miestu), žaidimų aikštelės šalia Pragalvio tvenkinio, žaidimų aikštelės šalia Sablauskių tvenkiniu (ties Menčių kaimu). Kirminų kiaušinėlių ir lervų tirtame smėlyje neaptikta.

 

Parengė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

 

Random Posts