MAUDYKLOS

Šių metų liepos 15 d. buvo atlikti maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai Akmenės rajono savivaldybėje. Buvo tikrinami šie vandens telkiniai: Akmenės tvenkinys, Papilės maudykla (ties Papilės miesteliu), Ventos upė (ties Ventos miestu), Pragalvio tvenkinys, Sablauskių tvenkinys (ties Menčių kaimu), Kruopių parko tvenkinys, Kivylių tvenkinys, Vadaksties upė (ties Klykolių kaimu), Virvytės upė (ties Kairiškiais), Pakalniškių tvenkinys (karjere), vandens telkinys Naujojoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių g., (Ramučių tvenkinys). Nustatyta, kad tirtų parametrų vertės neatitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų Papilės maudykloje (ties Papilės miesteliu), Kivylių tvenkinyje ir  Virvytės upėje (ties Kairiškiais). Papilės maudykloje (ties Papilės miesteliu), Kivylių tvenkinyje ir  Virvytės upėje (ties Kairiškiais) maudytis nerekomenduojama! Kituose vandens telkiniuose mikrobiologiniai rodikliai neviršija ribų.

 

 

 

Parengė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

 

 

 

Random Posts