KVIETIMAS DALYVAUTI KONKURSE – „SVEIKATĄ PUOSELĖJANTI ĮMONĖ 2018“

 

Vykdydamas Higienos instituto 2019 metų veiklos planą Higienos institutas organizuoja nacionalinį konkursą „Sveikatą puoselėjanti įmonė 2018“.

Šių metų konkursas organizuojamas darbuotojų psichosocialinės aplinkos gerinimo tema. Konkurso tikslas: išsiaiškinti kiek dėmesio įmonės skiria savo darbuotojų psichikos sveikatos stiprinimui, kokias priemones vykdo, kaip jos vertinamos ir kaip jos daro įtaką darbuotojų psichikos sveikatai bei bendram psichosocialiniam klimatui įmonėje. Tikimasi, kad konkursas paskatins įmones pasidalinti inovatyviomis idėjomis, patirtimi, kaip pagerinti įmonių mikroklimatą ir darbuotojų psichosocialinę aplinką.

Konkurse gali dalyvauti Lietuvoje registruotos įvairaus dydžio valstybinės, verslo ar nevyriausybinės įstaigos ar įmonės. Paraiškas gali pildyti tiek įmonės/įstaigos vadovai, tiek darbuotojai. Viena įmonė/įstaiga gali pateikti vieną paraišką. Prie paraiškos galima pateikti priedus (nuotraukas, papildomus paaiškinimus, kt.).

Konkurso nugalėtojai bus skelbiami ir apdovanojami nacionalinės mokslinės praktinės konferencijos metu 2019 m. rugsėjo mėn. (data bus tikslinama) Vilniuje. Konferencijos metu lektoriai pristatys naujausias tendencijas darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės sveikatos priežiūros, psichosocialinės aplinkos gerinimo srityje.

Informacija apie konkursą „Sveikatą puoselėjanti įmonė 2018“ bei konkurso dalyvių paraiškos forma patalpinta Higienos instituto interneto svetainėje: http://www.hi.lt/news/1467/1203/Konkursas-Sveikata-puoselejanti-imone-2018-paraisku-teikimas-pratestas-iki-geguzes-15-d.html.

Užpildytą paraišką prašome siųsti el. paštu jolita.kartunaviciute@dmc.lt, kaip minėta, iki šių metų gegužės 15 d.

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistę Jolitą Kartunavičiūtę tel. (8 5) 212 0861 arba el. paštu jolita.kartunaviciute@dmc.lt.

 

 

Random Posts