Kviečiame registruotis nemokamiems radono patalpų ore tyrimams

Radiacinis saugos centras kviečia Mažeikių, Skuodo ir Akmenės rajonų savivaldybių gyventojus ir darbdavius registruotis nemokamiems radono patalpų ore tyrimams.
Radonas yra gamtinės radioaktyviosios dujos, kurios kyla iš grunto ir kaupiasi statiniuose. Didžiausią žmogaus apšvitos dalį lemia radono skilimo produktai, kurie spinduliuoja alfa daleles. Įkvėpus oro su radonu, alfa dalelės švitina kvėpavimo takų epitelį, gali pažeisti ląsteles ir lemti kvėpavimo takų, plaučių vėžinių susirgimų ir genetinių pakitimų. Radono dujos yra vienas didžiausių Lietuvos gyventojų apšvitos šaltinių, radono lemiama apšvita sudaro vieną trečdalį visos gyventojo patiriamos apšvitos ir lemia apie 14 proc. visų plaučių vėžio susirgimų.
2021 m. Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) atlikti radono tyrimai parodė, kad net 20 proc. ištirtų įmonių ir 10 proc. ištirtų gyvenamųjų pastatų radono aktyvumo koncentracija patalpose viršijo Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nustatytą atskaitos lygį – 300 Bq/m3. Atskaitos lygio viršijimo atvejais buvo pateiktos rekomendacijos dėl radono kiekio patalpose mažinimo.
Siekdami tinkamai įvertinti radono riziką gyvenamuosiuose pastatuose ir darbo vietose (įrengtose statinių rūsiuose ar statiniuose po žeme), RSC specialistai nuo 2022 m. liepos mėn. atliks nemokamus tyrimus Mažeikių, Skuodo ir Akmenės rajono savivaldybių gyventojams ir darbdaviams. Tyrimai bus atliekami paliekant nedidelius matavimo įrenginius (alfa pėdsakų detektorius) tiriamojoje patalpoje iki 6 mėnesių.
Norinčius išsitirti radono kiekį gyvenamosiose patalpose ar darbo vietose, prašome iki birželio 1 d. kreiptis į RSC vyriausiąją specialistę Agnę Ivoškienę el. paštu agne.ivoskiene@rsc.lt arba telefonu +370 5 236 1936. Kreipdamiesi el.paštu, prašome nurodykite savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
Daugiau informacijos apie radoną galite rasti:

https://www.rsc.lt/…/314/articlepage/0/articleid/1954

Random Posts

Parašykite komentarą