Kviečiame dalyvauti viešajame turto nuomos konkurse

            Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras skelbia 14,22 kv. m, 9,22 kv. m ploto Savivaldybei nuosavybės teise priklausiančių Visuomenės sveikatos biuro patikėjimo teise valdomų administracinės paskirties patalpų, esančių adresu: V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, Akmenės r. sav., viešą materialiojo turto nuomos konkursą.
Pradinis nuompinigių dydis – 15,70 Eur (0,67 Eur už kv. metrą mėnesiui). Patalpos išnuomojamos 5 metų laikotarpiui. Prašymai dalyvauti turto nuomos konkurse teikiami iki 2021 m. rugsėjo 30 d.   12.00 val. adresu: V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 2 aukšte.
Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys dalyvauti konkurse, dokumentus pateikia užklijuotame voke, ant kurio užrašyta: „Turto nuomos konkursui 14,22 kv. m., 9,22 kv. m. ploto patalpų, esančių V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė“.

 1. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:
  • paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
  • nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui atstovauja jo įgaliotas asmuo;
  • pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
  • konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią nuomotojas turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;
  • paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamas patalpas.
 2. Pasiūlymas turi būti pasirašytas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens. Jeigu pateikti dokumentai pasirašyti ne įmonės vadovo, atitinkamai pridedamas įgaliojimas. Fizinis asmuo pasiūlymą pasirašo asmeniškai.
 3. Konkurso dalyvis, prieš pateikdamas dokumentus, privalo sumokėti pradinį įnašą – 47,10 Eur (keturiasdešimt septyni eurai, 10 ct) į Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sąskaitą Nr. LT847300010138823392, AB Swedbank banke, banko kodas 73000.

Konkursas vyks 2021 m. rugsėjo 30 d. 14.00 val. adresu: V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 2 aukšte.

Informaciją apie nuomojamas patalpas teikia administratorė Vilma Šimienė tel. 8 600 62025, el. paštu info@akmenesrvsb.lt. Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti rugsėjo 28 ir 29 d. nuo 14.00 val. iki 17.00 val.

Random Posts