Kuprinių svėrimo akcija. Ar ne per sunki mokinio kuprinė?

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras stebi ir analizuoja mokinių sveikatos sutrikimus. Viena iš dažniausiai fiksuojamų sveikatos sutrikimų, – tai skeleto raumenų sutrikimai (netaisyklinga laikysena, skoliozė, kifozė). Vaikų laikysenos defektai formuojasi pasirinkus netaisyklingas kuprines ir per didelį jų svorį.

Šios akcijos tikslas – atkreipti mokinių ir jų tėvelių dėmesį į mokyklinės kuprinės svorį ir turinį bei galimą sunkios kuprinės poveikį vaiko sveikatai.

Šiais metais, kuprinių svorį galėjo pasitikrinti „Saulėtekio“ progimnazijos antros ir trečios klasės mokiniai. Vykdant kuprinių svėrimo akciją, svarbu buvo ne tik pasverti mokinį bei jo kuprinę, bet ir įvertinti kuprinės tipą – kuprinė su vienu diržu, su dviem, o gal tik su rankena. Daug dėmesio skirta į tai, kaip kuprinę nešioja mokinys – ant abiejų pečių, ant vieno peties ar rankoje. Taip pat buvo tikrinamos kurinės ar vaikai matomi keliuose, ar prisegti atšvaitai.

Rezultatai parodė, kad didžiosios daugumos (76 %) dalyvavusių mokinių kuprinės svėrė daugiau nei 10 % jų kūno svorio. Maksimalus, leidžiamas mokinio kūno svorio ir kuprinės santykis turėtų būti ne daugiau 15 % kūno svorio. Džiugu paminėti, kad visų mokinių kuprinės turėjo du diržus ir vaikai kuprines nešioja ant abiejų pečių. Į klausimą ar sunki mokyklinė kuprinė 72 % atsakė, kad nesunki, tačiau net 18 % mokinių – kuprinė buvo sunki. Ant 53 % mokinių kuprinių nebuvo prisegtų atšvaitų.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė gautus rezultatus pristatė vykusiame tėvų susirinkime, kurio metu buvo apžvelgiamos ne tik mokykloje esamos problemos, bet ir kalbama apie tinkamą vaiko mityba, teikiamos rekomendacijos.

 

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Justina Kazickaitė

Random Posts