KCIJA „TYLOS STEBUKLINGA VERSMĖ“

Akcijos tikslas – ugdyti vaikų supratimą apie triukšmą, siekiama ne tik pabrėžti didesnį jų pažeidžiamumą dėl neigiamo triukšmo poveikio mus supančioje aplinkoje, bet ir ugdyti atsakomybę dėl pačių vaikų keliamo triukšmo jiems augant ir vėliau esant suaugusiais.

Ventos gimnazijos bendruomenė pirmą pamoką pradėjo įsiklausydami į tylą, susitelkdami į savo mintis. Pertraukų metu skambėjo rami, lyriška muzika, o pamokų laikas buvo sekamas laikrodžių pagalba, nes neskambėjo elektrinis skambutis. Tą dieną, ugdytiniai stengėsi nesinaudoti mobiliaisiais telefonais. 1 – 4 klasių mokiniai suorganizavo piešinių parodą „Su kuo asocijuojasi triukšmas arba tyla“.  Bibliotekos vedėja Edita Šimkienė parengė nuostabią knygų ir paveikslų parodą „Tylos stebuklinga versmė“, o 7 – 8 klasių mokiniai ta pačia tema kūrė plakatą. Klasėse vyko valandėlės apie triukšmo žalą.

Diena be triukšmo buvo paminėta ir Ventos gimnazijos ikimokykliniame ugdymo skyriuje „Berželis“. Grupėse vyko sveikatingumo paskaitėlės apie triukšmo žalą žmogaus organizmui, klausėsi įvairių garsų, įsijautė į tylą, kad suprastų, kas yra triukšmas, o kas – tyla, kaip jie mus veikia.

Tikimės, kad akcija gimnazijos bendruomenei padėjo atskleisti tylos grožį ir galią.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Jolanta Pakalniškienė

Random Posts