INFORMACIJA APIE MAUDYKLŲ VANDENS ir smėlio KOKYBĖS STEBĖSENOS VYKDYMĄ 2018 METAIS

 


1. Lentelė. Atliekami laboratoriniai tyrimai pagal HN 92:2018  „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė

Eil. Nr.

Mikrobiologiniai parametrai

1.1.

Žarninių lazdelių (Esscherichia coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

1.2.

Žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

1.3.

 Paplūdimio smėlio parazitologiniai tyrimai

2.  Lentelė. Vandens mėginių surinkimo grafikas

Eil.

Nr.

Maudyklos, kurių vanduo bus tiriamas

Mėginio paėmimo data

(nuo 2018 m. gegužės 15 d. Iki 2018 m. rugsėjo 15 d.)

gegužė

birželis

liepa

rugpjūtis

rugsėjis

1. Sablauskių tvenkinys (ties Menčių kaimu)

21

4

18

2

16

6

20

3

2. Pragalvio tvenkinys

21

4

18

2

16

6

20

3

3. Ventos upė (ties Ventos miestu)

21

4

18

2

16

6

20

3

4. Papilės maudykla (ties Papilės miesteliu)

21

18

16

20

5. Akmenės tvenkinys

21

18

16

20

6. Vadaksties upės ties Klykolių kaimu

21

 

18

16

20

7. Kivylių tvenkinys

21

18

16

20

8. Kruopių parko tvenkinys

21

18

16

20

9. Virvytės upė ties Kairiškiais

21

18

16

20

10. Pakalniškių tvenkinys (karjeras)

21

18

16

20

11. Vandens telkinys Naujojoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių g.

21

 

18

16

20

12. Ramučių tvenkinys

21

18

16

20

3. Lentelė. Smėlio mėginių surinkimo grafikas

Eil.

Nr.

Maudyklos, kurių smėlis bus tiriamas

Mėginio paėmimo data

(nuo 2018 m. gegužės 15 d. Iki 2018 m. rugsėjo 15 d.)

gegužė

birželis

liepa

rugpjūtis

rugsėjis

1. Sablauskių tvenkinys (ties Menčių kaimu)

(2 vietos)

21

18

16

20

2. Pragalvio tvenkinys

(2 vietos)

21

18

16

20

3. Ventos upė (ties Ventos miestu)

(2 vietos)

21

18

16

20

4. Vadaksties upės ties Klykolių kaimu

(2 vietos)

21

 

18

16

20

5. Vandens telkinys Naujojoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių g.

(4 vietos)

21

 

18

16

20

6. Ramučių tvenkinys

(2 vietos)

21

18

16

20

 4. lentelė. Už maudymosi vietų ir aplinkos priežiūrą atsakingos seniūnijos:

Atstovaujama organizacija Vardas pavardė Pareigos Adresas Tel. El. p.
Papilės seniūnija Antanas Vaičius Seniūnas Basanavičiaus g. 23, Papilė, 8 687 83942 antanas.vaicius@akmene.lt
Ventos seniūnija Genovaitė Mačiuvienė Seniūnė

 

Bausko g. 11, Venta 8 670 37678 genovaite.maciuviene@akmene.lt
Kruopių seniūnija Rasa Statkuvienė Seniūnė

 

Vytauto Didžiojo g. 4, Kruopiai 8 687 33792 rasa.stakuviene@akmene.lt
Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija Rimvydas Žilaitis Seniūnas

 

L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė 8 646 46517 rimvydas.zilaitis@akmene.lt
Naujosios Akmenės seniūnija Rimvydas Juozapavičius Seniūnas L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė 8 687 33791 rimvydas.juozapavicius@akmene.lt
Akmenės seniūnija Vladimiras Silvaško Seniūnas

 

Sodo g. 5, Akmenė 8 687 83941 vladimiras.silvasko@akmene.lt

5. lentelė. Už maudyklų vandens kokybės tyrimų, stebėsenos ir informacijos pateikimo organizavimą atsakingi:

Atstovaujama organizacija Vardas, pavardė Pareigos Adresas Tel. El. p.
Akmenės rajono savivaldybės administracija (maudyklų vandens kokybės  ir paplūdimių smėlio tyrimų organizavimas) Dalia Sketrė Savivaldybės gydytoja (vyriausioji gydytoja) L. Petravičiaus a. 2 8 672 94261 dalia.sketre@akmene.lt
Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (stebėsena, informacijos pateikimas) Inga Griciuvienė,

Rūta Čijunskaitė

Direktorė,

 

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė

V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė   inga.griciuviene@akmenesvsb.lt 

ruta.cijunskaite@akmenesvsb.lt

 

 

Random Posts