DĖL GRIPO EPIDEMIJOS PASKELBIMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 3 punktu, remdamasi Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdama į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Akmenės skyriaus 2018 m. vasario 5 d. raštą Nr. (6-25 16.1.1)2-4354 „Dėl gripo epidemijos skelbimo“:
1. S k e l b i u gripo epidemijos pradžią Akmenės rajono savivaldybėje nuo 2018 m. vasario 6 d. Epidemijos pabaiga bus skelbiama atskiru įsakymu.
2. Į p a r e i g o j u:
2.1. Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyrių paskelbti šį įsakymą Savivaldybės interneto svetainėje, atsakingus Savivaldybės administracijos tarnautojus – informuoti visuomenę apie gripo epidemijos Savivaldybėje paskelbimą;
2.2. Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorių teikti informaciją Savivaldybės gyventojams apie ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir gripo profilaktiką bei būtiną elgesį gripo epidemijos metu.
3. R e k o m e n d u o j u įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, piliečiams gripo epidemijos laikotarpiu laikytis Akmenės rajono savivaldybės 2015–2018 metų gripo profilaktikos ir kontrolės priemonių plane, patvirtintame Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. A-553 „Dėl 2015–2018 metų gripo profilaktikos ir kontrolės priemonių plano patvirtinimo“, numatytų priemonių, skirtų įgyvendinti gripo epidemijos metu, iki sergamumas gripu sumažės ir kol Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Akmenės skyriui rekomendavus bus paskelbta gripo epidemijos pabaiga:
3.1. riboti masinius žmonių renginius, neplanuoti naujų renginių rajone,
3.2. nutraukti pamokas bei užsiėmimus bendrojo ugdymo mokyklose ir kolektyvuose, susirgus 20 procentų ir daugiau lankančiųjų tą įstaigą asmenų,
3.3. įmonėse, įstaigose ir organizacijose, ypač vaikų kolektyvuose, sustiprinti patalpų vėdinimą, drėgną valymą ir dezinfekciją.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė Aromeda Laucienė

Random Posts