Gyventojų sveikata

      Gyventojų sveikata                                     

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2016 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai, duomenys yra išankstiniai. Leidinyje pateikiami pagrindiniai demografiniai rodikliai, bendrasis gyventojų sergamumas, sergamumas infekcinėmis ligomis, psichikos ir elgesio sutrikimais, laikino nedarbingumo ir neįgalumo rodikliai, aprūpinimo sveikatos priežiūros įstaigomis, personalu, stacionaro lovomis rodikliai, ambulatorinių, greitosios medicinos pagalbos, stacionarinių, reabilitacinių įstaigų veiklos rodikliai, nėščiųjų ir gimdyvių priežiūros rodikliai.

Remiantis išankstiniais duomenimis, 2016 m. Akmenės rajono savivaldybėje gimė 34 naujagimiais daugiau negu 2015 m., mirusiųjų skaičius padidėjo 16. Pastaraisiais metais didėja kūdikių mirtingumas: 2016 m. mirė 2 kūdikiai, kūdikių mirtingumas buvo 9,1 1000 gyvų gimusiųjų, o Lietuvos rodiklis – 4,5 1000 gyvų gimusiųjų.

Akmenės rajono savivaldybės sveikatos sektoriuje dirbančių specialistų šiek tiek daugėjo: 2016 m. Akmenės rajono savivaldybėje dirbo 47 gydytojai arba 23,2/10 000 gyventojų. Odontologų sumažėjo, Akmenės rajono savivaldybėje bedirbo 8 odontologai arba 3,9/10 000 gyventojų. Slaugytojų bei akušerių toliau mažėjo ir 2016 m. jų buvo 106 arba 52,2/10 000 gyventojų. 11,8 proc. sumažėjo stacionaro lovų skaičius: nuo 85 lovų 2015 m. iki 75 lovų 2016 m.

Taip pačiais metais 0,9 proc. padaugėjo apsilankymų pas gydytojus, 4,4 proc. pas odontologus, 4,3 proc. padaugėjo greitosios medicinos pagalbos iškvietimų, bet 0,8 proc. sumažėjo stacionaro ligonių. 2016 m. Akmenės rajono savivaldybės gyventojai pas gydytojus apsilankė 165 102 kartus, pas odontologus 25 494 kartus, greitoji medicinos pagalba suteikta 7 358 pacientams, stacionare buvo gydomi 5 743 ligoniai.
Dėl traumų ir apsinuodijimų stacionare gydyti 294 Akmenės rajono savivaldybės gyventojai. Medicininės reabilitacijos paslaugos suteiktos 11 asmenų mažiau nei 2015 metais.

Leidinį rasite interneto svetainėje adresu: http://www.hi.lt/lt/lietuvos-gyventoju-sveikata-ir-sveikatos-prieziuros-istaigu-veikla-2013-m.html

 

Straipsnyje panaudota Higienos instituto informacija

Parengė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

 

Random Posts