GYVENTOJŲ APŠVITOS STEBĖSENOS (MONITORINGO) 2012-2016 METŲ PROGRAMOS ATASKAITA

Žmonės nuolat yra veikiami jonizuojančios spinduliuotės, kurią skleidžia įvairūs šaltiniai. Net ir įprastinėmis gyvenimo sąlygomis gyventojų gaunama apšvita gali iššaukti onkologinius susirgimus, genetinius pakitimus.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2012 m. sausio 4 d. patvirtino „Gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2012-2016 metų programą“. Gyventojų apšvitos stebėsenos programos paskirtis – atsižvelgiant į tarptautinius įsipareigojimus ir nacionalinius poreikius, vertinti šalies gyventojų dėl įvairių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių poveikio gaunamą apšvitą, stebėti apšvitos kaitos tendencijas bei teikti išvadas apšvitos mažinimui, siekiant tinkamai užtikrinti visuomenės sveikatos saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, tuo pačiu sumažinti vėžinių susirgimų bei genetinių pakitimų išsivystymo tikimybę.

Siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio ir mažinti susirgimų onkologinėmis ligomis bei genetinių pakitimų skaičių, įvertinta gyventojų ir darbuotojų apšvita dėl:

  • Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kurios metu galima gyventojų ar darbuotojų apšvita.
  • Maiste, geriamajame vandenyje, ore, statybinėse medžiagose, dirvožemyje, plataus vartojimo gaminiuose esančių gamtinių ir dirbtinių radionuklidų.
  • Medicininės radiologijos procedūrų metu pacientų patiriamos apšvitos.
  • Bet kurių radiologinių ar branduolinių incidentų ar avarijų metu sukurtose apšvitos situacijose.

Visą informaciją galite rasti: http://www.akmenesvsb.lt/vsb/prevencines-programos/

 

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Ingrida Jokubauskė

Random Posts